Predsednica Osmani dekretirala sedam tužilaca u prvom mandatu

Na predlog Tužilačkog saveta Kosova, predsednica Republike Kosovo Vjosa Osmani Sadriu danas je dekretirala sedam tužilaca.
Ovi tužioci su izabrani na prvi mandat od tri godine i biće smešteni u osnovnim tužilaštvima u Prištini, Peći, Đakovici i Uroševcu.

Na ceremoniji polaganja zakletve pred predsednicom zemlje, novi tužioci su se zakleli da će „ostati verni Ustavu Republike Kosovo, zakonima na snazi i poštovati pravila profesionalne etike“.

U međuvremenu, predsednica Osmani je istakla da je vladavina prava preduslov za funkcionisanje države i društva, pozivajući mlade tužioce da budu beskompromisni u svom radu protiv kriminala i korupcije.

Istovremeno, predsednica je istakla da su integritet i profesionalnost tužilaca suštinski elementi pravosudnog sistema koji garantuje jednakost za sve i poverenje građana.