Predsednica o komandantu Driniju: Ponizno se sećamo čoveka koji je za sobom ostavio dela koja će biti vodič i primer kako se ratuje i grade mir i država, na 21. godišnjicu ubistva

Predsednica Osmani je rekla da je koliko je činio u ratu, toliko je činio i u miru, postajući model čoveka koji je borbu za otadžbinu vodio za opšte dobro.

Predsednica Osmani je rekla da je koliko je činio u ratu, toliko je činio i u miru, postajući

model čoveka koji je borbu za otadžbinu vodio za opšte dobro.

U nastavku je ceo post predsednice Osmani:

Komandant Drini (Ekrem Rexha), bio je posvećeni borac OVK-a i oslobodilac s

integritetom, koji je slobodu shvatio kao temelj države. Koliko je činio u ratu, toliko je

činio i u miru, postajući model čoveka koji je borbu za otadžbinu vodio za opšte dobro.

Na 21. godišnjicu ubistva, kada pravda još uvek nije uspostavljena u zemlji, mi se

ponizno sećamo čoveka koji je za sobom ostavio dela koja će biti vodič i primer kako se

ratuje i grade mir i država,

Neka je večno sećanje na komandanta Drinija!