Predsednica: Način na koji radimo sa mladima je najbolji odraz onoga kako vidimo našu budućnost

Predsednica Republike Kosovo Vjosa Osmani je na kraju avgusta – meseca omladine, održala razgovor sa mladima i sa predstavnicima omladinskih organizacija o potrebama i mogućnostima za što aktivnije angažovanje mladih i njihovo jačanje preko različitih inicijativa i mehanizama.
„Sa njima smo diskutovali o najrazličitijim temama, a posebno smo tretirali pitanja kao što su: stručno osposobljavanje i neformalno obrazovanje, zapošljavanje mladih, mentalno zdravlje, omladinski aktivizam na lokanom i centralnom nivou, jačanje devojaka i njihov aktivizam u STEM-u, volontarizam, kao i integracija mladih u javni i privatni sektor“, rekla je predsednica Osmani.

U nastavku teksta je ceo post predsednice Osmani:

Način na koji tretiramo i kako radimo sa mladima danas je najbolji odraz onoga kako vidimo našu budućnost!

Avgust – mesec omladine, ne može da se završi bez prijatnog, konstruktivnog i sadržajnog razgovora sa našim mladima i predstavnicima omladinskih organizacija oko potrebe i mogućnosti za što aktivnijim angažovanjem mladih i njihovim jačanjem putem različitih inicijativa i mehanizama.

 Sa njima smo diskutovali o najrazličitijim temama, a posebno smo tretirali pitanja kao što su: stručno osposobljavanje i neformalno obrazovanje, zapošljavanje mladih, mentalno zdravlje, omladinski aktivizam na lokanom i centralnom nivou, jačanje devojaka i njihov aktivizam u STEM-u, volontarizam, kao i integracija mladih u javni i privatni sektor.

Izuzetno je inspirativna činjenica da su naši mladi, nasuprot mnogobrojnim preprekama sa kojima se nepravedno suočavaju, danas olimpijski šampioni u sportu i nauci, da su super zvezde u oblasti muzike i umetnosti, rukovodioci su promena i i dalje su jedni od najinovativnijih umova u regionu, a i šire.