Predsednica Jahjaga se sastala s direktoricom Međunarodnog Monetarnog Fonda, gospođom Christine Lagarde

Predsednica Republike Kosovo, gospođa Atifete Jahjaga, danas se sastala sa direktoricom Međunarodnog Monetarnog Fonda, gospođom Christine Lagarde, u sedište ove institucije u Washingtonu.

Predsednica Jahjaga je naglasila da pomoć MMF za Kosovo je bila i nastavlja biti  važna kao i programi ove međunarodne finansijske institucije, skupa sa programima drugih partnera, su omogućili postizanje i sprovođenje važnih projekata za zemlju i za finansijsku ustrajnost.

Ona reče da potpisivanje stand by sporazuma sa MMF će pomoći u podršci ekonomskih programa Kosova što će omogućiti fiskalnu održivost oslanjajući se na potrebne mehanizme i politike.

Predsednica Jahjaga reče da Kosovo pokazuje posvećenje za ispunjavanje svih obaveza koje proizilaze iz sporazuma sa MMF i sa svim drugim međunarodnim finansijskim institucijama i takođe dokazuje fiskalnu stabilnost. Ona reče da stalna podrška MMF za Kosovo je važno za povećanje ekonomskog razvoja zemlje i za stvaranje povoljnijeg ambijenta za investicije.

Predsednica Jahjaga reče da institucije Kosova su pokazale njihovo posvećenje stvaranjem zakonski i politički potrebnog kadra koji omogućava okončanje faze nadzora nezavisnosti. Ona reče da institucije zemlje su preduzimale važne korake i za usvajanje zakona za banke i mikro finansije.

Predsednica Jahjaga i gospođa Lagarde su razgovarale i za međunarodnu konferenciju o ulozi žene u društvu, koja će se održati u Prištini.

Direktorica MMF –a, gospođa Christine Lagarde uz rado očekivanu posetu Predsednice Jahjaga u sedište institucije kojom upravlja, reče da MMF i Kosovo beleže odlične  odnose. Ona reče da Kosovo, sa tehničkog aspekta se nalazi na boljem položaju na Balkanu i pokazala je institucionalnu disciplinu. Ona je naglasila da će MMF nastaviti pomoći Kosovo u raznim projektima i interesovala se i o projektima u oblasti energetike. Gospođa Lagarde je naglasila da regionalne inicijative su važne pošto bi omogućile razvoj celog Zapadnog Balkana.