Predsednica Jahjaga primila je delegaciju poslanika Inter Parlamentarne Unije Velike Britanije

Predsednica Republike Kosova, g-đa Atifete Jahjaga, primila je danas delegaciju poslanika Inter Parlamentarne unije Velike Britanije. Predsednica Jahjaga se zahvalila se britanskim poslanicima za pomoć koju je Velika Britanija dala i daje za Kosovo i ocenila da se međusobni odnosi moraju ojačati u političkoj , ekonomskoj i ostalim oblastima.

Predsednica  Jahjaga je rekla da prvenstveni  cilj Kosova je povecanje broja priznavanja i clanstvo u EU, NATO i  OUN-u i u svim medunarodnim i regionalnim organizacijama. Ona je rekla da  clanstvo Kosova u Partnerstvu za mir a posebno kontraktualni odnosi sa EU pomoci ce ubrzavanju i produbljivanju reformi u zemlju.  

Predsednica  Jahjaga je istakla da nezavisnost Kosova je  stabilizovao regiju i njena je vizija punopravno clanstvo regije u svim medunarodnim organizacijama. Predsednica Republike Kosova je rekla da nesuglasice u regiji Balkana  moraju se rešiti  dijalogom i uzajamnim poštovanjem teritorijalnog integriteta i  suvereniteta svake zemlje.

Ona je rekla da institucije Kosova zajedno sa  medunarodnim partnerima, zalažu se da uspostavljaju vladavinu zakona i opštinama na severu Kosova, u cilju pružanja ekonomskog paketa i ustavnih benificija  za tamošnje gradane. Ona je  rekla da  Ahtisaari Plus za sever nije opcija, jer bi uništila dostignuca na Kosovu i  ne bi garantovala integraciju, nego bi vodila ka podeli. 

Predsednica  Jahjaga je rekla da dijalog izmedu Republike Kosova i Republike Srbije je jedini put  za normalizaciju  odnosa  i ocenila  da se obe zemlje moraju uzajamno pomoci a ne da se suprotstavljaju jedna drugoj na putu evropskih integracija.

Ona je rekla da rešenja u ovom dijalogu moraju se zasnivati na  najboljim evropskim praksama. Clanovi delegacije  su  cenili odnose Velike Britanije sa Kosovom  i istakli potrebu za tesne saradnje izmedu parlamenata obe zemlje.

Poslanici Inter Parlamentarne Unije Velike Britanije su dali  podršku aspiracijama Kosova i zapadnog Balkana za integracije u EU.