Predsednica Jahjaga primila g. Simon Kuzhnini

Predsednica Republike Kosovo, gospođa Atifete Jahjaga je dočekala na jedan sastanak aktivista Simon Kuzhnini, predsednika Lige Albanaca u Svetu.

G. Kuzhnini je upoznao Predsednicu Jahjaga sa aktivnostima i platformom organizacije, koja okuplja ljude svih profila. On je govorio o akciji pomirenja krvnih zavada, kako bi se iskorenila ova pojava kod Albanca, da 100 godišnjica nezavisnosti nalazila Albance u sklopljen zavet da se ova rana krvne osvete iskoreni jednom zauvek.

Predsednica Jahjaga se pohvalno izrazila za više decenijski rad i aktivnost g. Kuzhnini, na promociji albanskog pitanja u svetu, na pomoći i ekonomskoj podršci, kao i u viziji da Albanci, gde god se nalazili budu slobodni i dostojanstveni, da sarađuju i da se međusobno pomažu.