Predsednica Jahjaga posetila opštinu Štrpce

Predsednica Republike Kosovo, gospođa Atifete Jahjaga, danas je posetila opštinu Štrpce, gde je dočekana od predsednika ove opštine, Bratislav Nikolić i potpredsednika Beqir Fejzullahu.

Predsednica Jahjaga je od opštinskog rukovodstva Štrpce obaveštena o toku rada u ovoj opštini, njenim razvojnim projektima, te o problemima sa kojima se sučeljava ova opština.

Predsednik Nikolić i potpredsednik Fejzullahu su obavestili Predsednicu Jahjaga o aktivnostima koji se realiziraju u ovoj opštini i istakli da je ona primer zajedničkog života između zajednica u celo Kosovo.

Predsednik Nikolić reče da je opština Štrpce postigla dobre rezultate, naročito u poboljšanju života građana, uređenju infrastrukture, i u raznim projektima u oblasti poljoprivrede i planinski turizam.
On reče da opština Štrpce ima potrebe za institucionalnu podršku, posebno za unapređenje projekta skijaškog centra  Brezovica i za pomoć domaćim farmerima.

Predsednica Jahjaga reče da je došla u Štrpce da bi videla razvoj ove opštine i probleme sa kojima se sučeljava ona te za pružanje svoje podrške u daljnjem razvoju.

Ona reče da je opština Štrpce jedna od opština sa etničkom večinom Srba, u kojoj zajedno žive i Albanci i učestvuju u upravljanju opštine preko različitih političkih partija.

Nakon što je istakla da je juče dekretirala datum budućih opštinskih izbora, koji će se održati u celoj teritoriji Republike Kosovo, Predsednica Jahjaga reče da opština Štrpce je jedan dobar primer učešća, svih bez razlike, na izborima.

Ona je dodala da učešće zajednica dokazuje da građani su odgovorni za politike i za odgovornost i nadležnosti koje su Ustavom i zakonima prenete na opštine.

Na jednoj izjavi datoj nakon sastanka, Predsednica Jahjaga je istakla:


Došla sam ovde, u Skupštini Opštine Štrpce. Imali smo veoma dobar sastanak sa predsednikom i sa svim strukturama opštine ovde u Štrpce. Razgovarali smo za razvoj i dobrobit ovog kraja.

Sa predsednikom i se celim njegovim osobljem smo imali jedan vanredno dobar razgovor u vezi sa svim zbivanjima u opštini Štrpce, sa njihovim projektima, ali svakako i sa problemima sa kojima sa sučeljava opština ovde i davanjem moje podrške za sve razvojne projekte za opštinu Štrpce.

Opština Štrpce je jedan dobar primer, ona je jedna opština sa etničkom većinom Srba, gde je zajednički život između građana Albanaca i građana Srba uvek bio i nastavlja biti jedna vanredno važna vrednost i jedan dobar primer za sve ostale opštine, koja je takođe predstavljena i u načinu upravljanja ili doprinosu u zajedničko upravljanje na nivou opštine putem različitih političkih partija koje su unutar ove opštine.

Uvek me je obradovala činjenica za opštinu Štrpce što su imali jednu ženu koja je bila potpredsednicu opštine, koji je vanredno velik korak, bio je jedinstven slučaj koji je imala opština Štrpce, što pozitivno utiče na unapređenje uloge žene. Ja se nadam, i rekla sam i predsedniku na sastanku, da ubuduće nalazima ne samo na jednu potpredsednicu ženu, nego dve i više, i u druge opštine na Kosovu.

Kao što znate, ja sam juče dekretirala održavanje opštinskih izbora na celoj teritoriji Republike Kosovo. Sporazumom koji je postignut u Brisel između premijera Kosova i premijera Srbije, postignuta je saglasnost da se izbori za opštinske skupštine i za predsednike opština održe i u opštinama Leposaviće, Zubin Potok, Zvečane i severne Mitrovice. Putem izbornog procesa građani će moći izabrati svojim glasom, bez razlike, svoje legalne i legitimne zastupnike.

Štrpce je jedan vanredno dobar primer učešća na izborima svih građana, bez razlike, i to što više. Zajednica i srpsko stanovništvo je integrirano kako u društvenom životu takođe i u institucionalnom i nosioci su svoje sudbine putem lokalnih institucija i putem onih centralnih. Ovaj dobar primer smo nalazili i u opštinama Gračanica, Klokot, Novo Brdo i svim ostalim opštinama i ovaj primer nadam se da će se nastaviti i u opštinama na sever teritorija Republike Kosovo, da sa što masovnijim izlaskom i učešćem građana na izbore, mogu birati svoje zastupnike koji mogu da ih na legalan i legitiman način zastupaju.

Ovom prilikom želim uputiti poziv svim građanima Republike Kosovo, a posebno građanima srpske zajednice na severnom delu teritorija Republike Kosovo, da učestvuju na što masovniji način u slobodne izbore, demokratske izbore i poštene izbore, da koriste svoje pravo da biraju zastupnike koji govore u njihovo ime i koji doprinose poboljšanju njihovog života i njihovog blagostanja.

Uvek prisutnost Predsednika zemlje u različite opštine unutar teritorija zemlje doprinosi ekonomskom razvoju, doprinosi razvoju infrastrukture, doprinosi i privlačnosti investicija i uvek to ide u doprinos poboljšanju života građana

U nastavku Predsednica Jahjaga je odgovarala na pitanja novinara:


RTK:  Ranije ste spomenuli da ste juče dekretirale 3. novembar za lokalne izbore.Neke su partije pozdravile ovaj datum, ali je bilo i protiv. Npr. Pokret Samoopredeljenje navodi da je Predsednica ponovo proglasila datum koji je proglasio srpski premijer. Sada, da li ste vi proglasili ovaj datum ili premijer Dačić?

Predsednica  Jahjaga: Proglašenje datuma održavanja opštinskih izbora na teritoriji Republike Kosovo u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Kosovo i, kao što znate, ustani rokovi počinju od datuma 15. avgust do 15. decembar, i svi su postupci u skladu sa Ustavom i zakonima. Sporazum, postignut u Brisel, gde je i postignuta saglasnost za održavanje izbora u četiri opštine na sever teritorija Republike Kosovo, jeste jedan vrlo pozitivan proces, jer po prvi put na teritoriju Republike Kosovo se održavaju izbori u celu teritoriju zemlje i za mene kao Predsednici zemlje važno je da imamo slobodne izbore, demokratske, da imamo fer izbore, da imamo što masovnije učešće svih građana i da koriste njihovo pravo kako bi putem svog glasa birali svoje legalne i legitimne zastupnike.

Klan Kosova: Predsednice, da li ćete potpisati Zakon o Amnestiji, iako se kaže da će ovaj zakon da amnestira mnoge zločine naročito na sever?

Predsednica Jahjaga:
Ovaj zakon je još uvek u proceduru, još nije stigao u Ured Predsednika zemlje i još je u mehanizmima u okviru parlamentarnih komisija i Parlamenta i kada dođe u moju kancelariju, verujem da ćete imati potreban odgovor.

RTK:  Da li očekujete da će izbori da teku kao što ste predomislili, slično kao u celoj teritoriji zemlje, i da li očekujete da će biti problema?

Predsednica Jahjaga: Moje insistiranje, kao i svih institucija zemlje jeste da se lokalni izbori održe u celoj teritoriji zemlje i da budu slobodni i demokratski izbori.