Predsednica Jahjaga osuđuje oštećenje objekata graničnog prelaza u Jarinje

Predsednica Republike Kosovo, gospođa Atifete Jahjaga, je oštro osudila nasilje i oštećenje objekata graničnog prelaza između Republike Kosovo i Republike Srbije, u Jarinje, od jedne grupe nasilnih građana srpske zajednice.

Oštećenje graničnih objekata i upotrebljeno nasilje od određenih grupa, koje ometaju uspostavljanje reda i zakona, jeste neprihvatljivo i ne doprinosi normalizaciji situacije u opštinama na severu Kosova.

Predsednica Jahjaga naglašava da ovo nasilje vodi u pravcu pogoršanja situacije i šteti nastojanja institucija zemlje i  međunarodna nastojanja za uspostavljanje reda i zakona i za garantovanje jednog  normalnog života za građane koji tamo žive.

Sporazum za Integrirano upravljanje i nadgledanje Granice (IBM), između Republike Kosovo i Republike Srbije, garantuje stabilnost za obe države, jača vladanje reda i zakona u graničnim prelazima kao i pomaže normalizaciju međudržavnih odnosa. Ovaj sporazum obezbeđuje slobodan protok robe u skladu sa međunarodnim normama.

Predsednica Jahjaga ceni da postignuti sporazumi između Republike Kosovo i Republike Srbije, posredovani od EZ-e i snažnu podršku SAD-e, treba da se sprovedu, jer oni pomažu olakšanje života građana s obe strane granice.

Predsednica Jahjaga je pozvala Republiku Srbiju da ukida ilegalne strukture u opštinama na severu teritorija Republike Kosovo, u kojim drže kao taoce život tamošnjih građana.

Predsednica Republike Kosovo, gospođa Jahjaga, zahteva od institucija bezbednosti uspostavljanje reda i zakona u graničnim prelazima za sprovođenje Sporazuma o Integriranom nadgledanju i upravljanju Granice.