Predsednica Jahjaga odlikovala jedan broj ličnosti

Povodom sedme godišnjice nezavisnosti Republike Kosovo, Predsednica Atifete Jahjaga je odlikovala jedan broj ličnosti, koji su dali vanredan doprinos za Kosovo, u raznim periodima i različite oblasti.

Na osnovu clana 84. tacka 28, Ustava Republike Kosovo, Zakona Br. 04/L-070, o Odlikovanju od strane Predsednika Republike Kosovo, te na osnovu clana 3. i  4. Pravilnika o vrsti odlikovanja koje daje Predsednik Republike Kosovo i postupku davanja istih, Predsednica Republike Kosovo donosi odluku o odlikovanju sledecih licnosti:

Odlikovani Ordenom “Heroj Kosova”:

Orden “Heroj Kosova” se daje licnostima koji su cinili dela žtvovanja i hrabrosti za slobodi i nezavisnost Kosova.

1.    Bahajdin Merteza Allaqi

Odlikovani “Ordenom Slobode”:
“Orden Slobode” se daje licnostima za njihov visok doprinos za slobodu Kosovoa.

1.   Avdullah Polloshka
2.   Qamil Fejzi Hoxha
3.   Hasan Alija
4.   Tahir Zajmi
5.   Shefki Popova
6.   Ismail Raka
7.   Ramiz Kukleci
8.   Sali Rexhë Bajraktari
9.   Arif Halil Shala
10. Zenel Binak Bajraktari
11. Mehmet Agë Rashkoci
12. Shefki Bunjaku Desivojca
13. Hetem Rrustem Haziri
14. Bejtë Ali Pireva
15. Ymer Muqibaba
16. Ahmet Haziri

Odlikovani Ordenom Borac Slobode “Adem Jashari”:
Orden Borac Slobode  “Adem Jashari” se daje za hrabrost i borbu za slobodu.

1.    Hysen Nahit Rexhepi
2.    Bashkim Ismail Suka
3.    Haxhi Hoti
4.    Nexhmi Brahin Llumnica
5.    Shaip Jahir Pacolli
6.    Kadri Ramadan Karaçica
7.    Malush Halil Ahmeti
8.    Ali Ahmet Berisha
9.    Heshim  Nuhi Gashi
10.  Elfir Maliq Behrami
11.  Bujar Visoqi
12.  Avni Zhabota

Odlikovani Humanitarnom Medaljom“Majka Tereza”:
Humanitarna Medalja “Majka Tereza” se daje licnostima koji doprinose u humanitarnim pitanjima.

1. “Pokret Majki”
2. Nataša Kandic

Odlikovani “Predsednickom Medaljom Zasluga“:
Predsednicka Medalja Zasluga se daje licnostima koji su svojim radom doprineli u posebne oblasti kao prosveta, nauka, kultura, omladina, sport, bezbednost, javne usluge.

1.  Tahir Berisha
2.  Mark Kaçinari
3.  Omer Kaleshi
4.  Akil Koci
5.  Agron Boriçi
6.  Anna Di Leillo
7.  Aleksandër Stipçeviç
8.  Fadil Hysaj
9.  Zef Mirdita
10.Iraj Hashi
11.Dom Kulture  “Abdullah Krashnica”

Odlikovanja ce se predati prilikom posebne ceremonije, o cemu se obaveštavaju svi odlikovani ili njihove porodice.