Predsednica Jahjaga je prisustvovala međunarodnoj konferenciji za ženu, mir i bezbednost u Londonu.

Predsednica Republike Kosovo, gospođa Atifete Jahjaga danas je prisustvovala konferenciji za ženu, mir i bezbednost u organizaciji Univerziteta Georgetown koja se održava u London, Velika Britanija.

Ona je prva održala govor u panelu „Nova globalna agenda za ženu, mir i bezbednost zajedno sa ambasadorom Amerike Melane Verveer, izvršni direktor Instituta Georgtown za ženu, mir i bezbednost Monica Mc Williams bivši viši komisioner Komisije za ljudska prava u Severnu Irsku i Nancy Pelosi, voditelj demokrata u Kongresu SAD-e

Govoreći o doprinosu žene na okončanje rata i posle nje u izgradnji miroljubivog, bezbednog i naprednog Kosova, Predsednica Jahjaga je dala pregled angažovanja žene na Kosovu tokom perioda rata i njenog angažovanja u odbrani porodice i obezbeđenje njene egzistencije. Ona reče da su žene na Kosovu bile deo stalnog otpora i najveće žrtve tokom tog perioda rata kada su hiljade žene silovane.

Ali ona reče  da su one uspele pomoći opstanak svojih porodica i sa njihovim posvetom one su pomogle izgradnji demokratskog Kosova.

Predsednica Jahjaga je naglasila da “su žene posvećene za pravdu u cilju sprečavanja ponavljanja zločina; one su dokumentirale ratne zločine koje su činile osnovu za međunarodnu intervenciju na Kosovu i za pokretanje optužnica i osuđivanje zločina glavnih rukovodilaca koji su planirali genocid.

“Posle rata žene Kosova su postale most saradnje između zajednica koje su sukobom podeljene. One su obuhvaćene u javnoj službi u javnom životu i imale su velik uticaj na izgradnji balansiranih politika koje su prilagođene potrebama svake zajednice i građana nezavisno od etničke pripadnosti“, reče Predsednica Jahjaga.

Ona reče da učešće žene u javnom životu nije samo jedno moralno pravo, nego ovo je još jedna politička i ekonomska zrelost. Predsednica Jahjaga je naglasila da u periodu tranzicije učešće žene u parlamentu putem kvote od 30 posto jeste jedna neophodnost i ovo pomaže društvo u njenoj demokratskoj izgradnji.

Govoreći o ulozi žene u izgradnji mira i bezbednosti, predsednica Jahjaga, je naglasila da je ona posebno važna u izgradnji sveobuhvatnih i balansiranih politika.

Izgradnja mira se postiže izgradnjom demokratskih institucija, ekonomskim razvojem zemlje i  socijalnom ustrajanju društva. Koncept bezbednosti treba da se vidi preko prizme rata i mira, gledajući na to kao garanciju ljudskih prava svakog građana. Bezbednost žene je bezbednost porodice i celog društva“, reče Predsednica Jahjaga.

Ona  je takođe naglasila da u Međunarodnom Samitu Žene, održanog prošle godine u Prištini u organizaciji Predsednice, isticana su pitanja koja su danas globalni izazov za  ženu koji su ugrađeni u zajedničku Platformu imenovanu kao Prištinska Načela. U ovaj dokumenat koji je usvojen i u Skupštini Kosova, poziva se za veće političko učešće, demokratizaciju političkih partija, ekonomsko jačanje žene i isticanje prava na svojinu.

Predsednica Jahjaga je završila svoje izlaganje naglašavajući da jedno društvo ne može biti napredno i razvijeno ukoliko žena  nije potpuno ravnopravna.

Ona je tokom diskusije u panelu odgovorila i na nekoliko pitanja učesnika konferencije. Predsednica Jahjaga je takođe pratila  panel gde je glavni govornik bila bivši američki državni sekretar Madeleine Albright.

Međunarodna konferencija Georgetown-a za ženu,  mir i bezbednost koja se održava u London jeste tradicionalna i skuplja ličnosti iz celog sveta kao i tretira važna pitanja za jačanje uloge žene u društvo.