Predsednica Jahjaga je primila predsedavajućeg Sudskog saveta Kosova

Predsednica Republike Kosova, g-đa Atifete Jahjaga, primila je danas predsedavajućeg Sudskog saveta Kosova, g-dina Enver Peci.

G-din Peci je informisao predsednicu radom Saveta i njegovim  angažmanima u oblasti pravosuđa Kosova. On je istakao da Sudski savet ima dobru saradnju sa  ostalim institucijama pravde na Kosovu.
 
Predsednica Republike Kosova,  g-đa  Atifete Jahjaga, je rekla da nivo demokratije i funkcionisanje sudskog sistema na Kosovu zavisi, u velikoj meri, od rada  sudija i tužioca, koji moraju bit nepristrasni, časni i beskompromisni u sprovođenju zakona.

Predsednica Jahjaga je rekla da nezavisnost i nepristranost pravosuđa je jedan od  stupove  demokratije u zemlji.
 
Predsednica Jahjaga je rekla da Sudski savet  ima ključnu ulogu  za izbor i  imenovanje  sudija i to sa profesionalnim kriterijama, na osnovu  etike profesije i poštovanjem  kriterija nacionalnog i polne zastupljenosti.