Predsednica Jahjaga je primila ambasadora Republike Letonije u Ljubljani, nerezidentnog za Kosovo, Bahtijora Hasansa

Predsednica Republike Kosova, g-đa Atifete Jahjaga, primila je danas ambasadora Republike Letonije u Ljubljani, nerezidentnog za Kosovo, Bahtijora Hasansa

Ambasador Letonije, g.din Hasans ovom prilikom je predao kredencijalna pisma predsednici Kosova g-đi Atifere Jahjaga. On je rekao da obe zemlje moraju produbiti uzajamnu saradnju i izrazio je spremnost njegove zemlje za pomoć Kosovu u raznim oblastima.

Ambasador Hasans je rekao da Letonija vidi budućnost Kosova u Evropsku zajednicu.

Predsednica Republike Kosova, g-đa Atifete Jahjaga, se zahvalila ambasadoru Letonije za pomoć koju je njegova zemlja dala i da Kosovu i rekla da saradnja između obe zemlje mora se pružiti posebno u ekonomskoj oblasti.

Ona je rekla da Kosovo ima potrebe za kontraktualne odnose sa EU što bi ubrzalo reforme u zemlji i cenila da Letonija može pomoći Kosovu u Evropskom putu, svojim iskustvima.