Predsednica Jahjaga je odlikovala jedan broj domaćih i međunarodnih ličnosti

Predsednica Republike Kosovo, gospođa Atifete Jahjaga, u okviru njenih ustavnih i zakonskih nadležnosti, prema predlogu komisije za odlikovanja, danas je odlučila odlikovati jedan broj domaćih i međunorodnih ličnosti, za doprinos i zasluge za Slobodu, Nezavisnost i izgradnju demokratskih institucija i za doprinos u humanitarnim pitanjima i ljudskim pravima.

Predsednica Republike Kosovo, gospođa Atifete Jahjaga, u okviru njenih ustavnih i zakonskih nadležnosti, prema predlogu komisije za odlikovanja, danas je odlučila odlikovati jedan broj domaćih i međunorodnih ličnosti, za doprinos i zasluge za Slobodu, Nezavisnost i izgradnju demokratskih institucija i za doprinos u humanitarnim pitanjima i ljudskim pravima.

Odluka će se objaviti 12 Juna, na Dan Oslobođenja Republike Kosovo.