Predsednica Jahjaga je dočekana od generala Timothy Orr i od načelnika grada Johnston, gospođe Paula Dierenfeld

Predsednica Republike Kosovo, gospođa Atifete Jahjaga, tokom boravka u SAD-e, je primljena od generala Timothy Orr, u sedište Zajedničkih Snaga, u vojni logor Dodge Nacionalne Garde Iowe i od načelnika grada Johnston, gospođa Paula Dierenfeld. Predsednicu Jahjaga, tokom posete u Iowa prati ambasador Republike Kosovo u SAD-e, gospodin Akan Ismajli i ambasador SAD-e na Kosovu, gospodin Christopher Dell.

Na docek, organizovan u cast Predsednice Jahjaga, general Orr je naglasio da Nacionalna Garda SAD-e  u Iowa  ima jedno državno partnerstvo sa Republikom Kosovo, koje datira godinama. On rece da Naconalna Garda pomaže Bezbednosu Snagu Kosova za ispunjavanje njenih Operacionalnih Kapaciteta i ocenio odnose sa Kosovom kao odlicne. On rece da je važno da se prošili i jaca partnerstvo sa Kosovom.

Dok nacelnik grada Johnston u Iowa , gospoda  Paula Dierenfeld je naglasila da “je prvi put da jedan predsednik jedne strane države posecuje ovo mesto i posebno vojni logor Nacionalne Garde i ovo beleži jednu snažnu vezu koju ima ova Garda i grad sa Kosovom”. Ona rece da saradnja izmedu Kosova i Iowa treba da još više ojaca. |

Zahvaljujuci se generalu Orr i gospodi Dierenfeld za vrlo topao docek, Predsednica Republike Kosovo, gospoda Atifete Jahjaga, je naglasila da SAD-e je jedan partner i veliki prijatelj Republike Kosovo i uživa poštovanje od svih gradana za vanrednu pomoc koju je dala za slobodu i nezavisnost Kosova.

Predsednica Jahjaga rece da posle okoncanja perioda rata i procesa obnove, institucije Kosova zajedno sa medunarodnim partnerima grade jednu demokratsku državu, izgradenu na gradanskim nacelima, koji smera clanstvo u EZ-e i NATO. Predsednica Jahjaga rece da Republika Kosovo je uspostavila jado dobre odnose sa Nacionalnom Gardom SAD-e u Iowa  i namerava podici ovu saradnju na viši nivo.

“Koristila sam moju posetu u Sjedinjene Americke Države da posetim i državu Iowa  jer mi, Kosovo, imamo jednu dobru saradnju sa vama, narocito u oblasti bezbednosti u obucavanju i osposobljavanju  pripadnika naših Snaga Bezbednosti Kosova, za poštene humanitarne misije spašavanja, dominiranja i opšte pomoci stanovništvu, u emergentnim situacijama, ili u slucaju prirodnih nesreca koja nas mnogo pomaže da naše cerke i sinovi budu strucno sposobni i posveceni, opskrbljeni znanjem i iskustvom da služe narodu i zemlje“, rece Predsednica Jahjaga.

Ona rece da saradnja izmedu Kosova i Iowe  treba da se nadalje produbi putem bratimljenja gradova i razmene iskustava i programa izmedu njih.
“Ova naša povezanost treba da se nastavlja putem bratimljenja naših gradova , Iowe   i onih iz Republike Kosovo, da bismo dalje produbili  našu prisnu saradnju. Ovo bi pomoglo razmenu poseta, naših iskustava i odredenih programa  izmedu njih“, rece Predsednica Jahjaga.

Tokom boravka u Iowa, Predsednica Jahjaga je posetila Univerzitet Iowe  gde se sastala sa njegovim upravljacima sa kojima je diskutovala o mogucnosti uspostavljanja saradnje na nivou univerziteta i potom je posetila Centar za Alternativnu Energiju -Elektricnu Centralu korišcenjem vetra te Centar za Istraživanja Hortikultura.