Predsednica Jahjaga je dočekala stanovnike sela Karačevo

Predsednica Republike Kosovo, gospođa Atifete Jahjaga, danas je dočekala jednu delegaciju stanovnika sela Karačevo predvođenu od Selver Lenjani, koji su izrazili svoje negodovanje za poteškoće koje ima narod ove granične zone, zbog ne utvrđivanja granice na teren između Republike Kosovo i Republike Srbije. Iako su određene tačke KFOR-a i Kosovske Policije i ima čestih patroliranja, stanovnici ovoga kraja su uznemireni sa bliskim prisustvom srpske žandarmerije, ističući da se osećaju ugroženi i dešava se da na graničnoj liniji srpski žandari zaustavljaju stoku i stanovnike tvrdeći da su tobož prešli na teritoriji Srbije.

Delegacija sela Karačevo je izrazila uznemirenje što ne mogu u potpunosti koristiti njihovu svojinu jer nije jasno određena granična linija.

Stanovnici su zahtevali od Predsednice Jahjaga da se ovaj kraj poseti češće od rukovodećih struktura Kosova, da bi se podržalo i ohrabrilo stanovništvo da ostane u svoja ognjišta i ne iseli se, kao i da se vrše investicije u infrastrukturu i na otvaranje novih radnih mesta dodajući i potrebu izgradnje nove školske zgrade za obrazovanje dece više od 2500 stanovnika ovoga sela.

Predsednica Jahjaga je obećala podršku za rešavanje svih pokrenutih pitanja  naglašavajući da će razvojna politika posebnu pažnju pokloniti graničnim naseljima stvarajući povoljne uslove za život i rad i za školovanje dece tako da se stanovništvo ne iseli.

Predsednica Jahjaga reče da je Kosovo suverena i nezavisna država koja ima svoj suverenitet i međunarodno priznati teritorijalni integritet, pa kao i sa svim ostalim susednim državama tako i sa Republikom Srbijom će sprovoditi utvrđivanje granične linije na terenu, ne ostajući ni pedalj zemlje van granica Republike Kosovo.