PREDSEDNICA JAHJAGA JE DOČEKALA PREDSTAVNIKE UDRUŽENJA SLEPIH I SLABOVIDNIH KOSOVA, TE I PREDSTAVNIKE KOSOVSKOG UDRUŽENJA GLUVIH

Predsednica Republike Kosovo, gospođa Atifete Jahjaga, dočekala na odvojenim sastancima predstavnike Udruženja slepih i slabo vidnih Kosova, te predstavnike Kosovskog Udruženja gluvih.

U oba sastanka Predsednica Jahjaga je izrazila ne samo njenu, nego i spremnost institucije koju ona vodi za stalnu podršku za sva lica sa ogranicenim sposobnostima.

Predsednik Udruženja slepih i slabo vidnih Kosova, Bujar Kadriu, se zahvalio predsednici za njeno angažovanje za poboljšanje uslova života slepih lica na Kosovu, naglašavajuci da dekretiranjem zakona o slepima, koji je u saglasnosti sa evropskim standardima, ova zajednica ce postati aktivni deo društva.

Ovo Udruženje je dala Predsednici Jahjaga jedno posebno Priznanje za njen rad i angažovanje za poboljšanje životnih uslova slepih i slabo vidnih lica.

Predsednica Republike Kosovo, gospoda Atifete Jahjaga, je docekala i izvršnog direktora Kosovskog Udruženja Gluvih, Enver Kurtalani. On je upoznao Predsednicu Jahjaga sa problemima koje ima ova zajednica kao posledica nedostatka interpretatora  znakova i nekvalitetnog ucenja za gluvu decu i omladinu na Kosovu.

Predsednica Jahjaga je obecala njenu podršku za Kosovsko Udruženje Gluvih i podvukla da ce nastaviti da se angažuje za poboljšanje životnih uslova za sva lica sa oštecenim sluhom.