Predsednica Jahjaga je dočekala predsednika Alijansa Novo Kosovo, Behđet Pacoli

Predsednica Republike Kosovo, Gospođa Atifete Jahjaga, je primila danas predsednika Alijansa Novo Kosovo, Behđet Pacoli.

Predsednica Jahjaga i gospodin Pacoli su razgovarali o pitanju proglašenja izbora za predsednika opštine Ferizaj /Uroševac, nakon ostavke predsednika ove opštine.

Predsednica Jahjaga je istakla da vodi konsultacije sa rukovodiocima partija i politickih subjekata za iznalaženje jednog povoljnog datuma za proglašenje izbora za predsednika opštine Ferizaj /Uroševac u okviru zakonom utvrdenih rokova.