Predsednica Jahjaga je dočekala potpredsednika Alijansa za Budućnost Kosova, Bljerim Šalja

Predsednica Republike Kosova, Gospođa Atifete Jahjaga, dočekala danas na sastanak potpredsednika Alijansa za Budućnost Kosova, gospodina Bljerim Šalja, u okviru konsultacija sa partijama i političkim subjektima Kosova za proglašavanje izbora za predsednika opštine Ferizaj / Uroševac.

Predsednica Jahjaga je istakla da zajedno sa političkim snagama Kosova traži povoljan datum za održavanje izbora za predsednika u opštini Ferizaj /Uroševac poštujući zakonske rokove.

Potpredsednik Alijansa za Budućnost Kosova, gospodin Bljerim Šalja, reče da izjašnjavanje za jedan datum za izbore u Ferizaj /Uroševac, u okviru zakonskih rokova, bi trebalo da omogućava i najbolje pripremanje svih političkih subjekata i institucija koje će snositi postupak izbora.