Predsednica Jahjaga je dočekala posebnog izaslanika sekretara Clinton za muslimansku zajednicu, Farah Pandith

Predsednica Republike Kosovo, gospođa Jahjaga, je danas dočekala na sastanak posebnog izaslanika američkog državnog sekretara, Gospođe Hillary Clinton, za muslimansku zajednicu, gospođu Farah Pandith.

Gospođa Pandith se interesovala za stanje ljudskih prava i sloboda na Kosovu, o položaju žene i o ulozi Kosova u međunarodnim odnosima.

Predsednica Republike Kosovo, gospođa Atifete Jahjaga, reče da je Kosova postala faktor mira i stabilnosti, koja ima sve veći uticaj na međunarodnu scenu. Predsednica  Jahjaga je naglasila činjenicu da je Kosovo građanska država u kojoj svi ljudi, bez obzira na nacionalnu, versku ili polnu  pripadnost imaju ravnopravna prava i slobode.
Predsednica Jahjaga je upoznala gospođu Pandith sa napretkom koji ostvaruje Kosovo u realizaciji polne jednakosti, spominjući kvotu kao minimalnu garanciju predstavljanja žene u svim oblastima života i rada a naročito u predstavničkim institucijama i institucijama odlučivanja na Kosovu.

Predsednica Jahjaga se zahvalila gospođi Pandith za stalnu podršku Sjedinjenih Američkih Država i državnog sekretara, gospođe Hillary Clinton, kao dokazane prijateljice Kosova i njenog naroda, za mir i stabilnosti regiona.

Gospođa Pandith je naglasila da je Kosovo ostvarila istaknut napredak i postaje jedan dobar primer za faktičnu ulogu žene u društvu kao i za napredak i ostvarena dostignuća u oblasti ljudskih prava i sloboda, pružajući stalnu podršku i pomoć Sjedinjenih Američkih Država u unapređenju ovih procesa.