Predsednica Jahjaga je dočekala komandanta BSK-a, generala Kastrati

Predsednica Republike Kosovo, gospođa Atifete Jahjaga, danas je dočekala na sastanak komandanta Snage Bezbednosti Kosova. generala Kadri Kastrati, koji je upoznao Predsednicu zemlje sa dostignućima u ispunjavanju operacionih plana, za transformaciju SBK-a prema standardima NATO-a i za ciljeve BSK-a da vrši specijalizirane zadatke i da učestvuje u humanitarne miroljubive misije u svetu.

BSK je najpoverljivija institucija i postala je vrlo atraktivna i poželjna za mladiće i devojke Kosova, koji žele da postanu pripadnici i da služe dajući doprinos u toliko poštovanoj misiji za sve građane Kosova.

Predsednica Jahjaga je naglasila da Snaga Bezbednosti Kosova će imati stalnu podršku institucija za  njeno osposobljavanje i profesionalno usavršavanje, za ispunjavanje svih zadataka gradeći sve kapacitete te imajući na raspolaganje sva druga potrebna tehnička sredstva i kapacitete.