Predsednica Jahjaga je dočekala jednu delegaciju APNK –a, urednika i glavnih urednika medija na Kosovu

Predsednica Republike Kosovo, gospođa Atifete Jahjaga je dočekala na sastanak jednu delegaciju Asocijacije profesionalnih novinara Kosova (APNK), urednika i glavnih urednika medija na Kosovu.

Predstavnici APNK-a i medija Kosova su izrazili svoje negodovanje sa Krivičnim Zakonom i predali su Predsednici Jahjaga njihov pismeni predlog za daljnje procesiranje Krivičnog zakona koji se odnosi na slobodu izražavanja.

Predstavnici medija Kosova su zahtevali od Predsednice Jahjaga da vraća na ponovno razmatranje Krivični Zakon u Skupštini Kosova, naročito članove 37 i 38 Zakona.

Predsednica Republike Kosovo, gospođa Atifete Jahjaga u njenoj dobrodošlici za predstavnike medija, je naglasila da je obaveštena o njihovom  zabrinjavanju.

Predsednica Jahjaga reče da razgovor sa predstavnicima medija se obavlja u   cilju slušanja njihovih argument i zabrinutosti koje ističu i da se iznalazi rešenje koje doprinosi unapređenju demokratske prakse u zemlji.

Predsednica Jahjaga reče da sastanci sa predstavnicima medija su potrebni i neophodni za pokretanje raznih slobodnih tema koja se odnose na „napredak zemlje i demokratskih procesa, slobodno izražavanje i sva pitanja koja se smatraju od zajedničkih interesa“.

Inače, Krivični zakon, izglasan prošle nedelje u Skupštini Kosova, još nije stigao u Ured Predsednice Republike Kosovo.