Predsednica Jahjaga je dočekala guvernera države Ajova, SAD, Terry Branstad

Predsednica Republike Kosovo, gospođa Atifete Jahjaga, dočekala guvernera države Ajova, SAD-e, gospodina Terry Branstad, sa kojim je potpisala Sporazum za Partnerstvo zbratimljenih država između Republike Kosovo i države Ajova..

Predsednica Jahjaga i guverner Branstad, na jednom prijateljskom razgovoru su ocenile veliku saradnju koju imaju međusobno Kosovo i država Ajova i potrebu produbljivanja ove saradnje u oblasti ekonomije, kulture, poljoprivrede i infrastrukture. Predsednica Jahjaga i guverner Branstad su rekli da su dobri odnosi između Kosova i države Ajova uspostavljeni još od pomoći koju je ova država SAD-e dala za Snagu Bezbednosti Kosova, ali takođe su naglasili i potrebu nastavka saradnje u svim ostalim oblastima.
 
Predsednica Jahjaga reče da će partnerstvo između Kosova i države Ajova pomoći razmenu vrednosti i iskustva i pružiti će građanima Kosova i države Ajova velike mogućnosti.
 
Guverner Ajove, gospodin Terry Branstad, reče da je posebno počašćen da država Ajova ima mogućnosti uspostaviti odnose partnerstva sa Republikom Kosovo. On reče da Kosovo kao nova država ostvarila veliki napredak i ocenio da podsticanje inostranih investicija u zemlji je od jedne posebne važnosti isto onoliko koliko i pomoć za domaće poslovne ljude.
 
Poseta guvernera Ajove u Kosovo je ostvareno pozivom Predsednice Republike Kosovo, nakon njenog boravka prošle godine u ovoj državi SAD-e.
 
Predsednica Jahjaga i guverner Branstad nakon zajedničkog sastanka i potpisivanja Sporazuma za Partnerstvo su održali konferenciju za štampu.
 
Govoreći na konferenciji za štampu, Predsednica Jahjaga reče:
 
Danas sam imala zadovoljstvo dočekati na Kosovu i u moj ured guvernera države Ajova, SAD-e, gospodina Terry Branstad zajedno sa njegovom delegacijom, među kojima i komandanta Nacionalne Garde Ajove, generala Orr.

Ovo smatram jednom važnom posetom za produbljivanje saradnje između naših dveju zemalja, pomoći i podrške u obrazovanje, zdravstvo i poljoprivredu. Ova saradnja će se i nadalje nastaviti i imaćemo koristi naučne saradnje između institucija i industriji obrade i korišćenja poljoprivrednih proizvoda u industriji.
 
Sporazum za Partnerstvo za zbratimljene države, koji smo danas potpisali, ima posebnu važnost, pošto stvara nove mogućnosti za razmenu iskustva između dve naše države, mogućnosti za razvoj u oblasti privrede, kulture, prava i obrazovanja. Putem ovog partnerstva stvaraju se nove mogućnosti privlačenja inostranih investicija, povećanja ljudskih kapaciteta, korišćenja naših prirodnih potencijala, te promocije naših zajedničkih vrednosti. Potpisivanjem ovog Sporazuma za Partnerstvo mi još više jačamo naše zajedničko posvećenje za razvoj prijateljskih odnosa između naših dveju zemalja.

Zahvalila sa se Guverneru u ime institucija Kosova i njenih građana, za zajedničku ulogu koju je on odigrao za jačanje saradnje između dve naše države i poticanja stalnog partnerstva u oblastima od zajedničkog interesa za naše dve zemlje.

Prošle godine, kao Predsednica Republike Kosovo, u okviru moje posete u Sjedinjene Američke Države, sam bila na posetu u državu Ajova, jednu vrlo plodonosnu posetu i jedan razgovor sa zvaničnicima administracije, sa stručnjacima raznih oblasti i sa građanima.
 
Poštovani guverner Ajove, poštovani prijatelj Kosova, verujem da gde god budete išli i gde god se nalazite tokom vašeg boravka ovde na Kosovu, osetićete visoko poštovanje ljudi, građana Republike Kosovo za Sjedinjene Američke Države, za državu Ajova, osetićete poštovanje i zahvalnosti od srca za pomoć koju je američki narod dao Kosovu da bi stekla slobodu i da bi bila nezavisna i da gradi demokratiju. Garantujem vam da ideal očeva koji su stvorili Ameriku jeste stalna inspiracija i svetli putokaz i za mene ali i za moj narod u kretanju napred u pravcu budućnosti.