Predsednica Jahjaga je dočekala g. Lawrence Meredith i g. Samuel Žbogar

Predsednica Republike Kosovo, Atifete Jahjaga danas je dočekala gospodina Lawrence Meredith, vođa Misije prikupljanja činjenica za studiju fizibiliteta i Specijalnog predstavnika gospodina Samuel Žbogar.

Predsednica Jahjaga, je naglasila važnost Studije fizibiliteta kao korak napred za konkretizaciju evropske perspektive Kosova, koja je prethodnica početka pregovora Sporazuma o Stabilizaciji i Asociranju (SSA) između Republike Kosovo i Evropske Zajednice.

Predsednica Jahjaga je pozdravila i dostavljanje Putokaza za liberalizaciju viza, izražavajući ovom prilikom posvećenje institucija za što brže ispunjavanje kriterija predviđenih za ovaj dijalog.

Predsednica Jahjaga je obavestila gospodina Meredith o radu Nacionalnog Veća za Evropske Integracije i sa radom Nacionalnog Veća Protiv Korupcije, ova dva Veća kojima rukovodi Predsednica, i naglasila važnost potpunog koncenzusa institucija i građana Kosova za put u pravcu evropske integracije.

Govoreći o stanju u tri opštine na severu zemlje, Predsednica Jahjaga je naglasila da uspostavljanje vladanja zakona će pomoći i proces integracije građana srpske zajednice da žive u ovom delu, a koji se drže kao taoci od ilegalnih kriminalnih struktura uz pomoć  od strane Republike Srbije.

Ona reče da institucije zemlje su posvećene u procesu integracije svih zajednica i izgradnji građanske države gde svi građani imaju jednaka prava.

Vođa Misije prikupljanja činjenica i studije fizibiliteta, gospodin Lawrence Meredith reče da ekipa prikupljanja činjenica, koji boravi na Kosovu, ima vrlo pozitivne utiske o zbivanjima u zemlji, spominjući u međuvremenu neke od izazovnih oblasti za daljnji rad institucija Kosova u pravcu integracije u EZ-e.

Prema gospodinu Meredith reforma javne administracije, vladanje reda i zakona, izborna reforma i potpuna integracija zajednica su oblasti na kojima Evropska Zajednica je zainteresovana da vidi više napretka.