Predsednica Jahjaga je dočekala delegaciju kongresmena SAD-e

Predsednica Republike Kosova je dočekala na sastanak jednu delegaciju kongresmena SAD-e: David Dreier, David Price, Jim McDermott, Erik Paulsen i Gerry Connolly.

Predsednica Jahjaga je izrazila njenu zahvalnost i zahvalnost naroda Kosova za pomoc koju SAD-e, njena administracija, Kongres i americki narod su dali Kosovu za sticanje slobode. Predsednica Jahjaga je naglasila da je Kosova jedno ispovedanje zajednickog uspeha institucija i njenih gradana sa medunarodnim partnerima.

Ona rece da SAD-e i njeni evropski partneri su dokazali posvecenje prema Balkanu i vizije za ujedinjenu Evropu i potpuno integriranu regiju Balkana.
Predsednica Jahjaga rece da Kosovo cetiri godine nakon nezavisnosti jeste u proces konsolidacije državnih institucija i radi na tome da bude sveobuhvatna država gde svi njeni gradani su ravnopravni. Ona rece da proces pomirenja jeste dug proces ali Kosovo je uspelo da u okviru ovih godina integrira sve zajednice u institucionalni život.

Predsednica Jahjaga rece da Republika Kosovo kao i sve druge zemlje regije, cilja ka clanstvu u EZ-u, što bi pomoglo prevazilaženje razlika prošlosti i bilo bi garant mira i stabilnosti.

Predsednica Republike Kosovo rece da nezavisnost Kosova jeste jedna nepovratna realnost i ocenila da sprovodenje Plana Ahtisarija, koji pruža širok spektar prava za srpsku zajednicu, jeste najbolje rešenje za integraciju srpske zajednice na celoj teritoriji zemlje. Predsednica Jahjaga rece da nastavak vojnog, diplomatskog i civilnog prisustva SAD-e na Kosovu jeste od posebne važnosti za stabilnosti i napredak zemlje, regije i cele Evrope i naglasila da stalno americko vojno prisustvo u Kamp Bondsteel jeste garancija stabilnosti.

Americki kongresmeni su naglasili da njihova poseta u Republici Kosovo ima za cilj razmenu iskustva i ekspertize, narocito sa Skupštinom Kosova. Oni su rekli da je Kosovo zemlja koja je prevazišla jednu tešku istoriju ali je pokazala uspeh u svim ovim zadnjim godinama.

Americki kongresmeni su naglasili da se Kosovo opredelila da bude jedan važan partner za Kongres i pružanje njihovog iskustva za donosioce zakona Kosova jeste korisno.

Americki kongresmeni su se interesovali za zbivanja u Republici Kosovo, za zastupanje i integraciju zajednica u institucijama zemlje.