Predsednica Jahjaga dekretirala pomilovanje nekoliko osuđenika

Predsednica Republike Kosovo, gospođa Atifete Jahjaga, na petu godišnjicu nezavisnosti Republike Kosovo, izdala je dekret za pomilovanje, opraštanjem preostalog dela kazne, za 4 lica koji izdržavaju zatvorsku kaznu u korektivnim centrima Republike Kosovo.

Dekret je izdat oslanjajući se na: član 84. tačka 29. Ustava Republike Kosovo, Zakon Br.03/L-101, o Pomilovanju, Krivični zakon Republike Kosovo, i Dekret Predsednice Republike Kosovo Br.DF-001-2012 o Kriterijumima i procedurama pomilovanja osuđenih lica.

Pri donošenju dekreta Predsednica je imala u obzir ustavne odredbe i odredbe Zakona o pomilovanju, Krivični zakon Republike Kosovo i Dekret DF-002-2012 o Utvrđivanju kriterijuma za pomilovanje osuđenih lica, pružene podatke od strane Ministarstva Pravde, Korektivne Službe Republike Kosovo i mišljenje, za to formirane, Profesionalne Komisije od Predsednice Republike Kosovo.