Predsednica Jahjaga dekretirala imenovanje gospođe Arta Rama-Hajrizi, za sudiju Ustavnog Suda Kosova

Predsednica Republike Kosovo, gospođa Atifete Jahjaga je dekretirala imenovanje gospođe Arta Rama – Hajrizi, za sudiju Ustavnog Suda Republike Kosovo.

Ceremoniji dekretiranja je prisustvovao i predsednik Ustavnog Suda Kosova g. Enver Hasani.

Dekretiranje je izvršeno na osnovu član 84 tačka 19 Ustava Republike Kosova, člana 7 Zakona br.03/L-121, o Ustavnom Sudu Republike Kosovo, te na osnovu Odluke Skupštine Kosova za predlaganje sudija Ustavnog Suda, primljenog u Ured Predsednice 7 juna 2012 godine, pod br. prot.696.

Gospođa Arta Rama –danas je položila zakletvu pred Predsednicom Jahjaga.