Predsednica imenovala sudiju Kreshnika Radoniqija za novog predsednika Centralne izborne komisije nakon oslobađanja Valdete Dake od te dužnosti

Predsednica Republike Kosovo Vjosa Osmani je u skladu sa svojim zakonskim nadležnostima imenovala sudiju Apelacionog suda g. Kreshnika Radoniqija za novog predsednika Centralne izborne komisije nakon prekida mandata dosadašnjoj predsednici CIK-a, gđi Valdeti Daki.

Centralna izborna komisija je nezavistan ustavni organ i odgovornost čuvanja nezavisnosti CIK-a je odgovornost predsednika Komisije. Predsednik Komisije ne dolazi iz redova političkih partija, ali njegovo imenovanje se vrši posebnim procesom, činjenica koja ukazuje na to da predsednik mora biti nezavistan u svom delovanju i onda kada unutar CIK-a može biti pritisaka od političkih subjekata. U poslednjem izbornom procesu CIK je bio polarizovan i sastanci i donošenje odluka je propraćeno do sada neviđenim pritiscima.

 

Predsednica CIK-a u mnogim slučajevima nije uspela da bude nezavisna snaga u odnosu na političke polarizacije i da njeno donošenje odluka bude rukovođeno opštim javnim interesom, a posledica toga je ugrozila integritet i poverenje građana u CIK. Predsednica Osmani je ocenila da postupci predsednice CIK-a ne treba da budu uzrok gubitka poverenja građana u instituciju, posebno zato što će se ove godine održati lokalni izbori.

 

Zakonodavstvo na snazi predviđa da je predsednica nadležni organ za imenovanje predsednika CIK-a, kao i za prekid njenog/njegovog mandata. Zato je predsednica donela odluku o oslobađanju od dužnosti gđe Valdete Dake, uzimajući u obzir demokratske vrednosti integrisane u Ustav Republike Kosovo, kao i imajući u vidu da su nezavisnost i integritet CIK-a od životne važnosti za demokratske izbore.

 

G. Kreshnik Radoniqi je sudija u Specijalnom odeljenju Apelacionog suda. Sudija Radoniqi je 2006. godine diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini, a 2013. godine završio je Master studije u SAD-u. Pravosudni ispit je položio 2007. godine.

 

G. Radoniqi je ocenjen kao visoko kredibilan i stručan sudija, nepristrasan u donošenju odluka. Imenovanje sudije g. Kreshnika Radoniqija kao novog predsednika CIK-a će obezbediti da se integritet CIK-a dalje ne oštećuje, a omogući će i tok organizovanja lokalnih izbora zasnovanih na sveobuhvatnosti glasača na dan izbora u Republici Kosovo i van nje.

 

Predsednica Osmani poželela je uspešan posao g. Radoniqiju, ističući bitnost očuvanja integriteta CIK-a i njegovog funkcionisanja u skladu sa Ustavom i zakonima o izborima.