Predsednica Atifete Jahjaga je dočekala admirala James Stavridis

Predsednica Republike Kosovo, gospođa Atifete Jahjaga, danas je dočekala na sastanak komandanta južnog krila NATO-a, admirala James Stavridis, koji boravi na Kosovu u oproštajnu posetu.

Predsednica Jahjaga je visoko cenila rad admirala Stavridis tokom celog perioda vodstva NATO-a i zahvalila se za punu podršku koja je data procesima na Kosovu.

Predsednica Jahjaga i admiral Stavridis su razgovarali o stanju bezbednosti na Kosovu, za postignuti sporazum u Brisel između Kosova i Srbije, nastavku prisustva NATO-a i o izgradnji jednog kontraktualnog odnosa između Kosova i Severno-Atlantske Alijanse.

Predsednica Jahjaga je naglasila da Republika Kosovo je posvećena za sprovođenje postignutog sporazuma u Brisel sa Republikom Srbijom, koji vodi u pravcu normalizacije odnosa između dve države i pomaže ukidanje ilegalnih paralelnih struktura, i olakšava život građana sa obe strane granice. Ona je naglasila da je važno da Republika Srbija sprovodi u celosti postignuti sporazum, jer se tako može kretati u pravcu relaksacije odnosa na putu evropske integracije.

Predsednica Jahjaga je naglasila da je važno da mirotvorne snage NATO-a pomažu u proces sprovođenja sporazuma, garancijom mira i bezbednosti za sve građane koji žive u severnom delu teritorija Republike Kosovo, pružanjem sigurne i mirne sredine

Ona je naglasila da mirotvorne NATO trupe nastavljaju odigrati važnu ulogu za bezbednost u zemlji te partnerstvo sa KFOR-om i Severno-Atlantskim Savezom je neophodno. Predsednica Jahjaga je naglasila da Republika Kosovo svoju budućnost vidi u evropsko-atlantsku integraciju i istakla potrebu produbljavanja odnosa sa NATO-m putem jednog zajedničkog kontraktualnog odnosa. Ona reče da Snaga Bezbednosti Kosova, koja se izgrađuje uz pomoć NATO-a, je uspela ispuniti sve njene operacione kapacitete.

Komandant Južnog krila NATO-a, admiral James Stavridis, koji uskoro odlazi sa ove dužnosti, je visoko cenio saradnju koju je imao sa Predsednicom i svim drugim institucijama Kosova. On reče da prisustvo NATO-a na Kosovu nastavlja da bude važno radi pružanja jedne mirne i bezbedne sredine za sve građane Kosova. naročito u ovom  periodu postizanja sporazuma u Brisel.

Admiral Stavridis je naglasio da Kosovo i cela regija su beležili važan napredak u raznim oblastima i naročito u oblasti bezbednosti.