Predsednica Atifete Jahjaga, dočekala je danas američkog zamenika državnog sekretara, Philipa Gordona

Predsednica Republike Kosova, gospođa Atifete Jahjaga, dočekala je danas američkog zamenika državnog sekretara, Philipa Gordona. G-din Gordon je čestitao predsednici Jahjaga na izbor na čelu države i rekao da to predstavlja veliki korak napred i dokaz je istinske demokratije.

Američki zamenik državnog sekretara,  Philip  Gordon , rekao je da  su SAD privržene  i nastaviće svoj  angažman  za pomoć Kosovu i  regiji i ocenio da je veoma  značajno da  sve zemlje Balkana napreduju  u pravcu  evropskih integracija.

On je  rekao, svim zemljama regije  strateški je cilj  članstvo u Evropsku zajednicu. Američki zamenik državnog sekretara,  Philip  Gordon  je rekao da će SAD nastaviti da rade zajedno sa domaćim institucijama po pitanju novih  priznavanja Kosova.

G-din  Gordon je ocenio pozitivno odvijanja na Kosovu i rekao da  je potreban dalji napredak u ojačanju  demokratije,  ekonomskog razvoja, ojačanje zakona i reda i  borbe  protiv korupcije  kao i u privlačenja  stranih investicija .
 
Predsednica  Republike Kosova, gospođa Atifete Jahjaga , je rekla  da prvenstvena uloga  SAD-a na Zapadnom Balkanu , nastavlja da  bude  odlučujuće za Kosovo i celu regiju i približavanje  zemalja regije  EZ  zahteva uključivanje SAD-a i  u buduće.  

Predsednica  Jahjaga je rekla da Kosovo ima potrebu za  neprekidnu pomoć SAD i  evropskih projatelja, za nova priznanja  i za njeno članstvo u  međunarodnim organizacijama.  Ona je  rekla da Kosovo ima potrebu za kontraktualnu saradnju sa  sa EU,  s obzirom da će se  time razjasniti  evropski put i stvoriće se ravopravnost sa zemljama  regije kao i ojačaće se međunarodni subjektivitet i poverenje građana prema istitucijama.    

Predsednica Jahjaga je rekla da Kosovo mora imati nezavisnost, subjektivnost i svoj puni suverenitet  i da prisustvo međunarodnih  misija na Kosovu  mora se uspešno završiti, što bi značilo zajednički uspeh.

Ona je  rekla da prisustvo EU na Kosovu ne može  biti neutralna u  odnosu na  staus, s  obzirom da da je nezavisnost Kosova nepovratna i sav posao u zemnlji mora da bude na osnovu Ustava i zakona Kosova. Ona rekla  da EULEX mora da pomaže za ojačanje reda i zakona u Republici Kosoovu i  istakla je  da borba protiv korupcije i  organizovanog  kriminaliteta   bitna.  

Predsednica Jahjaga je rekla da uspeh  dijaloga između Kosova i Srbije u interesu je građana obih zemalja i istakla da  rešenja mogu se nači  ako se  poštuju  evropski  standardi . Ona  je rekla  da podela Kosova , razmena teritorija  ili novo  unutrašnje rearanžovanje  nije rešenje i  nikada neće podržavati, s obzirom da ratovi za teritorije u prošlosti su uzrokovali mnogo bolova i patnji  i  ostavili  mnogo posledica  za sve ljude  Zapadnog Balkana.