Predsednica Atifete Jahjaga danas je dočekana od predsednice Nacionalnog Parlamenta Austrije, Barbara Prammer

Predsednica Republike Kosovo, gospođa Atifete Jahjaga, je danas dočekana u Beč od predsednice Nacionalnog Parlamenta Austrije, gospođe Barbare Prammer, sa predstavnicima parlamentarnih grupa u Parlamentu Austrije.

Predsednica Jahjaga je izrazila njenu zahvalnost za stalnu podršku koju je Republika Austrija dala Kosovu i za angažovanje u podršci demokratskim procesima kroz koje prolazi naša zemlja. Ona je cenila odnose između dve države kao vrlo dobre i naglasila da se oni trebaju i dalje produbiti u svim oblastima.

Predsednica Jahjaga reče da je potrebna jedan veća saradnja između Parlamenata dveju država i razmena iskustva između njih, istakavši da Austrija sa njenim iskustvom može pomoći Kosovo u proces evropske integracije.

Predsednica Nacionalnog Parlamenta Austrije, gospođa Prammer, izražavajući dobrodošlicu Predsednici Jahjaga, reče da odnosi između dve zemlje su jako dobri  i ponudila podršku Parlamenta Austrije za Kosovo.

Predstavnici parlamentarnih grupa u Parlamentu Austrije su se interesovali za postignuti sporazum između premijera Kosova i Srbije, o položaju manjina na Kosovu, posebno o položaju romske manjine, te o konkretnoj parlamentarnoj saradnji između dve zemlje.

Predsednica Republike Kosovo, gospođa Atifete Jahjaga boravi u državnu posetu Republici Austriji, na poziv Predsednika Austrije, dr. Heinz Fischer.

U međuvremenu, u utorak na veće, dolaskom u Beč Austrije, Predsednica Jahjaga je imala jednu radnu večeru sa bivšim-zamenikom izaslanika OUN- za status Kosova, gospodinom Albert Rohan, sa posebnim izveštačem za Kosovo u Evropskom Parlamentu, Urlike Lunachek, te sa političkim direktorom u Ministarstvu Inostranih Poslova Austrije, Ian Kikert.