Prdsednik Sejdiu je posetio Ambasadu Republike Kosovo u Berlinu

Berlin, 7 Maj 2010 god. Predsednik Republike Kosovo, dr. Fatmir Sejdiu je zajedno sa ministrima Vlade Republike Kosovo: Skender Hyseni-jem, Ahmet Šaljom i Ljutfi Žarkom su posetili našu ambasadu u Berlin, gde su dočekani od ambasadora Vilson Mirdita sa saradnicima.

Predsednik Republike Kosovo, dr. Fatmir Sejdiu je, zajedno sa ministrima Vlade Kosova: Skender Hyseni-jem, Ahmet Šaljom i Ljutfi Žarkom, posetio našu ambasadu u Berlinu, gde ih  je dočekao ambasador naše zemlje u Republici Nemačkoj, g-din Vilsom Mirdita sa svojim saradnicima.