Posle susreta predsednice Kosova i predsednika Mađarske održana je konferencija za medije

Nakon susreta, predsednica Republike Kosova Atifete Jahjaga i predsednik Mađarske Pal Schmitt, održali su zajedničku konferenciju za medije.

U nastavku donosimo deklaracije i odgovore koje su dali na novinarska pitanja:

Predsednik Pal Schmitt:

Konstatovali smo da imamo veoma dobre  prijateljske uzajamne odnose. Mi nastojimo od pre tri godine kada smo priznali nezavisnost Kosova, da stvorene odnose intenziviramo  i dalje.

S obzirom da smo veoma pažljivo pratili sve procese približavanja zemalja Balkana, među njima i Kosova,  prema Evropi, spremni smo da pružamo naša iskustva u tom pravcu.

Konkretno i tehnički mi smo na Kosovu da pomažemo u uzdizanju institucija- u sklopu KFOR-a i EULEX-a što je direktni doprinos pomoći  Kosovu.

Razgovarali smo sa Predsednicom Jahjaga i konstatovali smo da broj od 81 zemlje koje su priznale Kosovo nastaviće da se poveća i ja sam jedan od onih koji će dati doprinos u ovoj veoma značajnoj fazi.

Razne zemlje Balkana su u raznim stadijama u procesu evro-atlanskih integracija. Mi smo zainteresovani da Kosovo ne zaostaje u ovom procesu u odnosu na ostale zemlje.

Mi smo se složili sa g-đom predsednicom da ekonomski odnosi ostavljaju mnogo da se poželi. Mi ćemo podsticati  mađarski biznis, da okrene oči i prema Kosovu, da ulazi i na Kosovu kao i u ostalim balkanskim zemljama.

Predsednica Jahjaga :

Moja poseta Republici Mađarskoj na poziv poštovanog predsednika Pala Schmitta, ima za cilj da unapredi uzajamne odnose Republike Kosova i Mađarske. U toku ove posete imala sam mogućnost da se upoznajem sa mađarskim iskustvima  u izgradnji demokratije, o tranziciji i o izgradnji više partijskog sistema kao i o lakšem prevazilaženju posledica sa prošlosti.

Sa predsednikom Palom Schmittom  razgovarali smo o bilateralnim odnosima, posebno o ekonomskoj saradnji i o procesu priznavanja nezavisnosti Kosova i daljem lobiranju kako bi Kosovo u bliskoj budućnosti bude članica OUN-a, članica EU i severo-atlantskog saveza – NATO-a, i da se primi sa punim pravima u članstvu međunarodnih organizacija.

Iskustvo i pomoć Republike Mađarske, ima poseban značaj za moju zemlju. Sa Mađarskim predsednikom razgovarali smo i o opštem stanju u regiju a posebno o dijalogu između Republike Kosova i Republike Srbije koji se održava uz posredovanje Evropske zajednice.  Dala sam potpunu podršku dijalogu, jer je to jedini put kojem obe zemlje, koje su bile u ratu, mogu normalizirati odnose. Dijalog dovodi do dogovora koji se podržavaju u realiziraju od obe zemlje i imaju za cilj olakšanje života građana sa obe strane granice, omogućujući  slobodno kretanje ljudi, razmenu robe uz poštovanje carina svake zemlje. Republika Kosovo i Republika Srbije u nedalekom periodu priznavaće se međusobno, uspostaviće diplomatske  odnose kao i potpisaće međudržavne dogovore koje već Kosovo potpisalo sa ostalim susednim zemljama. Za Republiku Kosova životno je značajno članstvo u Evropskoj zajednici i koristimo prednosti prisustva raznih međunarodnih misija na Kosovu  da bi postizanje standarda i ispunjavanje uslova imaju potrebnu brzinu.

Kosovo ima potrebu za jasan put Evro-atlanskih integracija. U vezi toga, upravo sam bila u jednoj uspešnoj poseti Briselu, gde sam se susrela sa komisionarom Evrope za proširenja g-dinom Stefanom Fyele, sa predsednikom saveta Evrope g-dinom Hrmanom Von Rompuyjem, sa predsednikom Evropskog parlamenta g-dinom Jerzy Buzekom, sa visokom predstavnicom za spoljnu politiku i bezbednost, barunicom Catherine Ashton. Republika Kosovo mora što pre da dobije putokaz za liberalizaciju viza što je u interesu građana Kosova ali i svih građana Zapadnog Balkana. Da se slobodno kreću po zemljama evropske zajednice, posebno mladi za realizaciju svojih potreba  za školovanje i osposobljavanje. Kosovo, isto tako mora imati jasan put integracije u EU. Za to dobila sam jaka obećanja da će moja zemlja, zbog nepriznavanja od 5 zemalja EU, neće ostati van procesa integracija, jer naći će se pogodni modeli koji će biti u skladu sa ciljevima EU za integraciju svih zemalja Balkana.

Uzajamni dobri odnosi između Republike Kosova i Republike Mađarske pomažu miru i stabilnosti i relaksiranju odnosa u regiji dok ekonomska kulturna  naučna saradnja je u funkciji dobrobiti građana naših zemalja.

Odgovori na pitanje novinara:

Pitanje: novinar sam „Nepszabadsag-a“. Pitanje za vas g-đo predsednice, odnosi se na ono što je rekao g-din Dik Marti da je g-din Haxhim Thaci bio jedan od rukovodioca OVK i da je učestvovao u trgovini organima  i hteo sam da znam  koliko je to realno i istinito ono što je rekao g-din i koje su moguće istrage u slučaju da se izvrši istraga?

Predsednica Jahjaga

Ja kažem da se mora ostaviti domaćoj i međunarodnoj pravdi da obavlja svoj posao. Svaki slučaj i svaki pretpostavljeni zločin može se doslovce istraživati a posebno u slučajevima  zločina kao što je trgovina organima, što smatram da su najteži slučajevi zločina koji zahtevaju doslednost i posebnu predanost za njihovo istragu.

Sve institucije Republike Kosova su pružale punu podršku  za međunarodnu i domaću pravdu za doslednu istragu ovih slučajeva. I sve određene komisije za otkrivnaje takvih slučajeva ili komisije koje se mogu formirati u buduće imaće podršku i potrebnu saradnju od institucije Republike Kosova.

Kada smo kod toga želela da izrazim moje mišljenje u vezi drugog elemnta kome se treba posvetiti veća pažnja, a to je istraga slučaja preko 3 hiljade nestalih na Kosovu u toku rata i  opakih zločina počinjenih od strane Republike Srbije na teritoriji Republike Kosova.   Do sada je oko 9 stotine leševa nestalih lica su nađeni u masivnim grobnicama unutar logora i kampova na teritoriji Srbije.

Izražavam svoju zabrinutost zašto ove činjenice nisu obuhvaćene u izveštaju g.dina Martija.

Pitanje za predsednika Schmitta, osim pomoći koje ste dali u državotvornim procesima Republike Kosova, bilo učešćem u vojnim misijama u sklopu KFOR-a, i misija OUN i EU, ono što me zanima, a da je najbitnije za ovaj period kroz koje polazi Republika Kosovo je: koja će biti pomoć koja će Republika Mađarska pružiti u redakciji  izveštaja u sklopu dijaloga između Republike Kosova i Republike Srbije?

Predsednik Schmitt

Kao što sam naveo i konkretno daću direktnu podršku i imaću direktne susrete na nivou predsednika za podršku nezavisnosti Kosova.  Ubrzo ću imati susrete sa predsednikom Slovačke i Rumunije i otvoriću sa njima to pitanje. 

I započeti dijalog između Republike Kosova i Republike Srbije smatram ga veoma pozitivnim. Obe zemlje su zainteresovane za istu stvar, da se približavaju što više  i što pre u procesu integracije u ujedinjenoj Evropi i normalno da  jedan od uslova Evrope je da Republika Kosovo i Republika Srbija uređuju  obostrane odnose. Ja imam dobre odnose sa oba presidenta i uspeću da ti  mračni odnosi u buduće pretvaraju u međusobnu pomoć.

Pitanje: koja će biti konkretna pomoć koju će moći da pruža Republika Mađarska Kosovu za dobijanje putokaza za vize i u opšte na putu Kosova za integracije u evropskim strukturama?

Predsednica Jahjaga:

Republika Mađarske je zemlja član EU i NATO-a. Poziv mi je upućen kao predsednici Kosova za državnu posetu i to je dobar primer saradnje i izgradnje daljih odnosa. Republika Mađarska je među prvim zemljama  koje su priznale nezavisnost Kosova, odmah nakon proglašenja i uspostavila je diplomatske odnose, na nivou ambasada.

Mađarska i ostale zemlje članice EU imale su konstruktivnu ulogu u odnosu na Kosovo i promovisanje vrednosti kao suverene, nezavisne i kao značajnog faktor mira i stabilnosti u regiji.

Sa domaćinom smo razgovarali o formama i oblicima saradnje između naših zemalja, preuzimanjem dobrih iskustava iz Mađarske u procesu tranzicije i opšte transformacije, razvoja tržišta i privrede, izgradnje demokratskog i višepartijskog sistema, najboljih iskustva sa procesa lokalnih izbora a posebno procesa donošenja zakona koji su neophodni za procese kroz koji prolazi Kosovo u pravcu evropskih integracija.

Isto tako sa domaćinom razgovarali smo o načinima i modalitetima pružanja podrške za proces dobijanje putokaza za liberalizaciju viza za Republiku Kosova i njezine građane kao i  o pronalaženju konkretnih forma,  i uz činjenicu da 5 zemalja EU nisu još uvek priznale Kosovo.

Isto tako, dobila sam podršku predsednika Schmitta da će nastaviti podršku Kosovu i kosovskim institucijama za dalja priznavanja nezavisnosti Kosova, posebno kod 5 zemalja EU koje još uvek nisu priznale Kosovo.

*****

Predsednica Jahjaga je posetila baziliku  u gradu Exztergom

U toku državne posete Mađarskoj, predsednici Republike Kosova, g-đi Atifete Jahjaga je  priređen veličanstven doček. Nakon mnogi susreta ona je imala i ostale aktivnosti i posetila je razne značajne kulturno- istorijske  objekte. Tom prilikom ona je posetila i baziliku  u gradu Exztergom, koja u svoje unutrašnjosti ima katakombe ili ranu hrišćansku kriptu. Predsednica je posetila i muzejske prednosti ranijih perioda, muzejske imovine neprocenjive vrednosti prikupljene iz cele Mađarske.

U toku posete predsednicu Jahjaga pratila i ambasador Republike Kosova u Mađarskoj g-đa Shkendije Sherifi.