Počinje razmatranje Krivičnog zakonika i Zakonika o krivičnom postupku koje je inicirao predsednik Thaçi

Priština, 22. novembar – Predsednik Republike Kosova, Hashim Thaçi, učestvovao je na sastanku radne grupe, koja je osnovana kako bi razmotrila i dala amandmane na Krivični zakonik i Zakonik o krivičnom postupku Republike Kosova.

Pred članovima radne grupe, predsednik Thaçi je rekao da je od početka sticanja njegovog mandata kao predsednika Republike Kosova, tražio izmene i dopune Krivičnog zakonika i Zakonika o krivičnom postupku.
 
„Ovo sam tražio radi razmatranja zakonodavstva krivičnog prava s ciljem upotpunjavanja zakonske infrastrukture na polju krivičnog prava i s ciljem eliminisanja zakonskih rupa i nedostataka na ovom polju“, dodao je on.
 
Predsednik je rekao da smo svi svedoci globalnih promena i opasnosti sa kojima se suočava ceo svet, a na koje ni Kosovo nije imuno.
 
Prema njemu, takve opasnosti, globalnih razmera, kao što su terorizam i organizovani kriminal, zahtevaju zakonsku infrastrukturu koja je jača radi olakšavanja posla institucijama za implementaciju koje se bore protiv ovih pojava.
 
„Kao predsednik Republike Kosova, nekoliko puta sam naglasio prioritet koji Kosovo ima u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije“, dodao je on.
 
Predsednik je ohrabrio radnu grupu da posebnu pažnju posveti odredbama Krivičnog zakonika i Zakonika o krivičnom postupku, koje imaju veze sa krivičnim delima organizovanog kriminala i korupcije.
 
Tim povodom, on je pozvao da se izvrše potrebne izmene kako bi institucije za implementaciju imale više nadležnosti da pobiju kriminal, s ciljem jačanja vladavine zakona u Republici Kosovo.
 
„Želim da još jednom naglasim moju posvećenost, kao predsednika zemlje da podržim svaku inicijativu koja dolazi od strane institucija Republike Kosova da se ojača zakonski okvir u borbi protiv kriminala uopšteno, ali posebno u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije“, rekao je on.
 
Thaçi je izrazio uverenje da inicijative, kakva je ova o izmeni i dopuni krivičnog zakonodavstva, pokazuju da je Kosovo veoma ozbiljno i odlučno da se bori protiv kriminala i da ojača vladavinu zakona.
 
„Kao predsednik zemlje tražim da se radi prema jačanju modernih zakonika koji poštuju ljudska prava i koji su u skladu sa našim sudskim sistemom, tretirajući specifičnosti naše zemlje“, rekao je on.
 
Još od početka njegovog mandata kao predsednika Republike Kosova, Thaçi je tražio razmatranje Krivičnog zakonika i Zakonika o krivičnom postupku.