Pacolli: Na Kosovu treba da se realizuju projekti koji imaju neposredan uticaj na život građana

Predsednik Republike Kosova, Behgjet Pacolli je danas imao sastanak sa g.đom Jane Armitage, direktorka Svetske Banke za Albaniju i regionalni koordinator za Jugoistočnu Evropu, te sa g. dinom Ranjit Nayak, šef Kancelarije Svetske Banke za Kosovo.

Predsednik Pacolli se zahvalio Svetskoj Banci, ciji je clan i Kosovo, za veliku pomoc koju je ova institucija dala i nastavlja dati državi Kosovo.

“Poteškoce na Kosovu su vidljive. Društvo ima potrebe za pomoc u svakom pogledu, ima potrebe za vaše savete u svako doba“, naglasio je na sastanku Predsednik Pacolli.

On je objasnio da u buduce treba dati prednost projektima koji su sprovodljivi i koji imaju neposredni uticaj za gradane Kosova.

S njene strane, g.da Jane Armitage, direktorka Svetske Banke za Albaniju i regionalni koordinator za Jugoistocnu Evropu, govorila u detalje oko pomoci i projekata sa kojima je Svetska Banka pomogla zemljama Jugoistocne Evrope, s posebnim naglaskom na projekte realizovane u Republici Kosovo.