Osmanijeva: Nova faza dijaloga rukovodi se principom jednakog tretiranja i uključivanja pitanja od interesa za naše građane

Tokom boravka u Turskoj, na marginama Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi, predsednica Republike Kosovo Vjosa Osmani sastala se sa visokim predstavnikom EU g. Josephom Borellom, sa kojim je razgovarala o odnosima Kosovo-EU, kao i o dijalogu sa Srbijom koji olakšava EU.

“Novom rukovodstvu u zemlji prioritet su reforme, kako bi proces integracije naše zemlje u Evropsku uniju i u NATO napredovao. Pokazali smo spremnost da učestvujemo u dijalogu, ali u dobro pripremljenom procesu, koji će rezultirati konačnim sporazumom o međusobnom priznanju i koji će poštovati suverenitet i integritet Kosova", rekla je predsednica Osmani. 

“Nova faza dijaloga, u koju ulazimo, rukovodiće se načelom jadnakog tretiranja stranaka i obezbediće obuhvatanje pitanja koja su u interesu naših građana", istakla je predsednica Osmani. 

Prema njenom mišljenju, pružanje informacija o nasilno nestalim licima od strane Srbije, treba da se tretira veoma ozbiljno i time bi se dokazala posvećenost srpske države težnjama dijaloga. 

Predsednica je takođe istakla da Srbija nije sprovela oko 2/3 sporazuma potpisanih u Briselu. Šta više, dodala je da su diskusije o razmeni teritorija opasne jer mogu destabilizovati ceo region.  

Predsednica je još jednom g. Borellu izrazila zabrinutost građana Kosovo zbog duženja sa procesom liberalizacije viza i procesom integrisanja zemlje, ali i čitavog regiona u Evropsku uniju.  

Prema njenom mišljenju Kosovo je vidno napredovalo, ispunjujući sve zahteve EU koji su nam postavljeni, zato je trenutak da i EU održi data obećanja, da liberalizuje vize za naše građane, kao i da ubrza proces integracije zemalja regiona koje ispunjuju kriterijume u strukturama EU, jer će se tako ojačati i mir i stabilnost u regionu.

Visoki predstavnik EU g. Borell je obavestio predsednicu Osmani o pripremama EU za proces dijaloga i izrazio je ubeđenje da će se započeti proces nastaviti kako bi se postigao održiv sporazum između dve zemlje.