Objašnjenje Ureda Predsednice Republike Kosovo u vezi sa dodeljenom pomoći od Predsednice Jahjaga za tragediju sela Restelice

Nakon objavljivanja jedne neproverene informacije od nekih medija na Kosovu u vezi pomoći dodeljene od Predsednice Jahjaga, februara ove godine, za tragediju sela Restelice, Ured Predsednice daje sledeće objašnjenje:

Dana 12. februara 2012 godine, Predsednica Republike Kosovo, gospođa Atifete Jahjaga je dodelila 10,000 Eura sa fonda Ureda Predsednice za pomaganje adresiranih prevashodnih potreba pogođenih porodica sela Restelice opštine Dragaš, kao posledica tragedije prouzrokovane lošim vremenom.

Ured Predsednice je zahtevao od nadležnih organa koji imaju odgovornost za institucionalnu koordinaciju u nesretnim slučajevima, kao ovaj u selo Restelice, da se obavesti gde treba da se upućuju namenjena sredstva za ovu tragediju, kako bi se sredstva namenjena ovom cilju institucionalno prenela onde gde ima potrebe. Do današnjeg dana Ured Predsednice nije obavešten o jednom takvom mehanizmu gde može da se vrši transfer dodeljenih sredstava.

Želimo objasniti široku javnost, i članove porodica pogođenih tragedijom, da sredstva dodeljena od Predsednice Jahjaga su namenjena adresiranju potreba pogođenih porodica sela Restelice, opštine Dragaš. One nisu bile namenjene lično za nijedno određeno lice.

Ured Predsednice, još jednom izražava posvećenje za pružanje pomoći pogođenim porodicama sela Restelice i da će izvršiti transfer sredstava čim se stvori jedan institucionalni mehanizam kojem se mogu preneti na upravljanje s njima.