Objašnjenje u vezi Izveštaja revizije financijskih pregleda Ureda predsednika Republike Kosova

Prošle nedelje, Kancelarija generalnog revizora (KGR) je objavila Izveštaja revizije financijskih pregleda Ureda predsednika Republike Kosova za završenu god. 31. decembra 2011.god.

Ovaj  Izveštaj je predstavljen  u pisanim i elektronskim medijima,  ali nijedno objašnjenje u vezi sa zakljuccima  istog,  koji je  u  stvari  pozitivan i što se može konstatovati i letimicnim procitanjem Izveštaja KGR.

U vezi izveštavanja medija, Ured predsednika želi da daje ovo objašnjenje:

Od cetiri (4) mišljenja Revizije regularnosti  trošenja  budžeta koje  daje Kancelarija generalnog revizora o financijskim  pregledima  Ureda predsednika Republike Kosova, dato najbolje mišljenje.  Izveštaj revizije konstatuje da : „ financijski pregledi u svim materijalnim  aspektima predstavljaju tacan i  istinit pregled  (SNISA 400 – nekvalifikovano mišljenje)”.
 
Na nijedno od konstatacija ili zakljucaka revizora ne kaže se da je bilo lošeg menadžiranja budžetskih  sredstava ili da je oštecen budžet   Republike Kosova.

 
I usprotiv nalaza odredenih tehnickih propusta, koji su nematerijalne prirode, Ured predsednika je obavljao zakonom predvidenu  funkciju u potpunom skladu sa pravilima i zakonskim okvirom.

Ured predsednika je odlucan da  otklanja svaki propust i time sprovodi  preporuke KGR.P.S. (vidi str.  19 Izveštaja):

10. Nekvalifikovano mišljenje daje se kada je revizor zadovoljan u svim materijalnim  aspektima da  su : 
 
(a) financijski pregledi pripremljeni na osnovu prihvacenih politika racunovodstva koje su sprovodene na održiv nacin;
(b) financijski pregledi u skladu sa statusnim zahtevima i  relevantnim pravilnicima;
(c) predstavljeni financijski pregledi u skladu sa znanjima  revizora u vezi  entitetom gde je izvršena revizija;
(d) da je adekvatno predstavljanje  svih relevantnih materijalnih  pitanja za financijske preglede.


Dana: 27 maja 2011.god.
 
Predsednica  Atifete Jahjaga primila je nemackog diplomata  Wolfganga Ischingera
 
 
Predsednica  Republike Kosova, g-da Atifete Jahjaga, primila je danas nemackog diplomata  Wolfganga Ischingera

G-din Ischinger je cestitao predsednici Jahjaga na izboru na celu  države i ceni njezin angažman. On je rekao da je  Kosovo od  nezavisnosti  zabeležilo napredak u mnogim  oblastima i istakao je znacaj nastojanja ispunjavanja standarda za evropske integracije.  Nemacki diplomata je rekao da je optimista za buducnost Kosova i njezinu evropsku perspektivu.
 
Predsednica  Republike Kosova, g-da Atifete Jahjaga, cestitala je  nemackom diplomatu, Ischingeru, titulu Doctor Honoris Causa kojeg mu je dodelio Univerzitet Prištine i cenila je njegov doprinos za Kosovo.

Ona je informisala g-dina Ischingera da ce pri Uredu predsednika  formirati grupu “Prijatelji  Kosova”, gde ce ucestvovati najistaknutije medunarodne licnosti, koji ce lobirati i raditi za realni imidž Kosova.