Mesaž predsednice Jahjaga povodom Nove 2012. god.

Predsednica Republike Kosova, g-đa Atifete Jahjaga je dala ovaj mesaž čestitki povodom Nove 2012. god

Poštovani građani Republike Kosova,

Godina koju ostavljamo iza nas je bila godina našeg konsolidovanja kao nezavisne i suverene, političke i ekonomske stabilnosti, angažovanja sviju nas za unapređivanje naših ciljeva i za prihvaćanje evropskih vrednosti.

Da odvojimo malo vremena za razmišljanje o putu kojeg smo prošli o požrtvovanosti i o budućnosti koja nas čeka, o našoj nameri da Kosovo bude član EU, NATO-a i OUN-a kao i u svim ostalim međunarodnim mehanizmima.

U ovoj prazničnoj noći, da se sećamo žrtve koju smo imali u pokoljenjima za slobodu i nezavisnost i za izgradnju demokratske države. Da mislimo o nadama i aspiracijama naše dece da Kosovo bude zemlja jednakih mogućnosti , zemlja slobodnih i dostojanstvenih građana, uz potpunu integraciju svih zajednica u naše društvo.

Ova je godina značajna za izgradnju i funkcionisanje države, razvoja bilateralnih i međunarodnih odnosa Republike Kosova.

Ova je bila godina učešća u međunarodnim organizacijama i forumima, godina nastavljanja procesa priznavanja i faktorizacije Republike Kosova kao subjekat mira i stabilnosti. Bila je godina izgradnje politika dobrog susedstva sa svim zemljama regije.

Radimo da ispunimo obaveze i standarde koji će ubrzavati put Kosova prema evropskim integracijama, neophodnih za naše opšte transformisanje.

Moramo imati poverenja, da budemo zajedno kako bi izdržali naš ubrzani tempo ka ekonomskom razvoju, reformu zdravstvenog sistema, prosvete i socijalnog staranja, da ih približavamo sa evropskim praksama i politikama demokratskih zemalja.

Ulazimo u novoj godini sa jasnom vizijom za državu sa transparentnim politikama upravljanja, privrženi borbi protiv svih negativnih pojava, odlučni u pobedi protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Budućnost se gradi pružanjem ruke jedan drugome, bez barikada i sa garantovanom slobodom kretanja za sve građane.

Moji sugrađani,

Želim da ovu godinu provedete u skladu, bogatstvu i u veselje sa vašim porodicama, prijateljima i bližnjima uz privrženost da naš život učinimo boljim. Da Kosovo učinimo unapređenom zemljom, voljenom nam državom koja poštuje požrtvovanost da se ponosimo našom prošlošću, o sadašnjosti i o našoj evropskoj budućnosti, u večitom prijateljstvu sa Sjedinjenim Američkim Državama.