Konferencija za medije Predsednice Jahjaga uoči početka Međunarodnog Samita Žena

Predsednica Republike Kosovo, gospođa Atifete Jahjaga, na jednoj konferenciji za medije govorila o Međunarodnom Samitu Žena, na temu: “Partnerstvo za promene – jačanje žene“, koji se organizuje od Predsednice Jahjaga, uz podršku USAID-a i NDI-ja, od 4–6 oktobra, u Prištini.

Predsednica Jahjaga je naglasila na pocetku njenog govora da na Medunarodni Samit  Žena “Partnerstvo za Promene-Jacanje Žene“, ce biti oko 200 ucesnika sa Kosova, regije, Evrope, Srednjeg Istoka, Azije i Amerike. Odnosno 100 domacih ucesnika i 100 iz regije i sveta.

Ucesnici ce se koncentrirati uglavnom na teme koje se odnose na ekonomski razvoj žene, na politicko predstavljanje i aspekat bezbednosti žene i kljucna pitanja za unapredenje uloge žene, kako u našem društvu tako i u ostalim društvima.

Tokom Samita ce se adresirati svi oni faktori koji uticu na unapredenje i jacanje uloge žene u društvu, ekonomsko jacanje žena, sa politickim predstavljanjem uloge žene pri odlucivanju, te pravo svojine i pristup žena izvorima.

Takode ce se diskutovati teme kojima ce se tretirati uloga žene u suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala i pristup žene obezbedenju i pravdi.

Ovaj Samit se organizuje finansijskom podrškom USAID-a i uz organizacionu podršku NDI. Od pocetka ideje za organizaciju Samita Žena, bila je jedna snažna podrška SAD-e, ovih dveju organizacija i Ambasade SAD-e ovde u Republici Kosovo.

Samit ce se otvarati 4 oktobra 2012 uz ucešce Sekretara Albight i njeno predavanje o važnosti žene kao kljucnog faktora u razvoju jedne države.
Putem ovog Samita se namerava unapredenje pitanja polova u svim oblastima života, uz prevazilaženje granica, te etnickih , rasnih ili verskih razlika.

Kosovo i glavni grad Kosova, ovih dana tokom održavanja ovog Samita, ce se pretvoriti u centar sveta gde ce se diskutovati napredak i pozitivne promene koje su se odigrale u našoj zemlji što se tice jacanja žene, sve one forme i mehanizmi koji su do sada stvoreni za jacanje uloge žene i da se identifikuju preporuke koje se koriste za Kosovo, za zemlje regije, ali i za druge zemlje sveta, koje na neki nacin imaju iste izazove i poteškoce, kao što ih mi imamo na Kosovu i regionu.

Medunarodni Samit Žena, imajuci iskustvo koje smo mi dobili do sada, smešta Kosovo kao jedan važan faktor, narocito za aspekta pozitivnih zbivanja koja su se odvijala u našoj zemlji. Ovo je jedan samit, prvi ove vrste koji se organizuje na Kosovu i u ovom delu jugo-istocne Evrope, rece na kraju njenog govora Predsednica Jahjaga.

U nastavku konferencije, Predsednica Jahjaga je odgovarala na pitanja novinara:

Pitanje: Pre par dana ste se vratili iz Amerike. Kakve ste instrukcije dobili onde što se tice mogucnosti pocetka jednog novog dijaloga sa Srbijom i zna se da za pocetak ovog dijaloga treba jedinstvo politickih gledišta Kosova. Vi, na osnovu Ustava imate ulogu ujedinjenja. Koliko cete uspeti unificirati politicki spektar u pravcu jednog procesa koji ocekuje Kosovo?

Predsednica Jahjaga:  Da, ima nekoliko dana da smo se vratili sa puta u SAD-e, gde je glavni cilj bio ucešce tokom održavanja Generalne Skupštine Ujedinjenih Naroda, što je bio glavni cilj ucešce Kosova u Generalnoj Skupštini. Ova skupština je jedan vrlo dobar dogadaj koji skuplja lidere sveta. Vi znate da Kosovo još nije država clanica OUN, ali mi svakako imamo naše institucionalne i državne mehanizme. Imajuci u obzir i snažnu podršku naših medunarodnih prijatelja, Kosovo je imala priliku da ucestvuje tokom održavanja sednice Generalne Skupštine gde smo mi imali niz sastanaka sa delegacijama drugih država gde je medu njima bio i docek od strane predsednica SAD-e , Obame.

Nije bilo neke instrukcije, ali, kao što smo pre izjavili, proces dijaloga je vec poceo prošle godine, gde je postignuto niz sporazuma izmedu Republike Kosovo i Republike Srbije uz posredovanje EZ-e.

Dijalog ne samo što je najbolji nacin, nego je jedini nacin koji mi kao dve države, koje smo imale jednu prošlost koja nije bila laka, treba da izgradimo jednu buducnost, koja je u funkciji blagostanja naših gradana sa obeju strane granica, potom doprinosimo miru i stabilnosti u regionu i doprinosimo dobro susedstvu i, svakako, doprinosi evropskom putu za obe naše države. Kosovo vec je odredila svoje stavove u celom ovom procesu ce se pojaviti kao nezavisna i suverena država i zavisi od druge države kako želi da predstavlja sebe.

Dok što se tice aspekta jedinstva, vi ste videli da na Kosovu je uvek bilo institucionalnog i politickog jedinstva za sva uzvišena pitanja koja su se zbila za našu državu i našu zemlju. Ali pri jednom pitanju svi smo jedinstveni i niko nema ništa protiv toga da unutrašnja pitanja Kosova su unutrašnja pitanja samog Kosova i o njima se ne pregovara ni sa kim i niti sa ijednom dugom državom.

Pitanje: Kada je najavljeno održavanje ove konferencije pre par dana, od Predsedništva je receno da ce ucestvovati americki državni sekretar, Hillary  Clinton. Šta bi da se demantirala ova vest od Predsedništva i zašto nema neko objašnjenje zašto se upotrebilo ime sekretara Clinton?

Predsednica Jahjaga: Rekoste da je potvrdeno od Predsedništva? Nijedan izvor nije bio od Predsedništva i nijedno potvrdivanje nije bilo službeno od Predsedništva i od nijedne druge institucije Republike Kosovo i ja želim reci da je upravo kao posledica mog zajednickog razgovora sa Sekretarom Clinton prošle godine, koja je podržala moju ideju za organizovanje ovog medunarodnog samita ovde u Republici Kosovo.

Upravo je podrška Sekretara Clinton koja je poslala specijalne i profesionalne ekipe za organizaciju i uredan tok konferencije. Zbog agende, Sekretar Clinton se izvinjavala što ne može biti fizicki na Kosovu, ali sve ostalo je bilo u snažnoj saradnji sa SAD-e i sav tok ovog samita je ucinjen uz potpunu saradnju sa njenom kancelarijom.

Pitanje: Puno se govori o istorijskoj  normalizaciji odnosa izmedu Kosova i Srbije, u jedno vreme kada su u Srbiji nacionalisti na vlasti, i u jedno doba kada na Kosovu ima jedne male institucionalne krize zbog istrage nad više visokih zvanicnika. Da li su spremne dve države da stupe u ovu fazu, u ovom dijalogu kada ce se doneti teške odluke prema visokoj predstavnici,Baronice Ashton?

Predsednica Jahjaga: Kao što sam i ranije rekla, dijalog je jedini nacin za normalizaciju odnosa izmedu naše dve države, kao nezavisne i suverene države koje smo imale jednu prošlost koja nije bila laka, i sa velikim posledicama koje i u današnjim danima mi ih patimo. Dok, izjave na koje se pozivate od politicara sa nacionalistickim stavovima susedne države Srbije, nije prvi put da ih cujemo. Ovo je jedna trajna retorika, na koju smo mi navikli da slušamo takve izjave, ali Kosovo je jasna u svom stavu. Kosovo je suverena država, nezavisna, i Kosovo ima medunarodno priznati teritorijalni integritet, i takve izjave od bilo koga dolazile, one su za unutrašnju upotrebu i nemaju uticaja niti u našoj državi a niti kod medunarodne zajednice.

Pitanje: Gospodo Predsednice, da li ste spremne da ekipu Kosova u dijalog sa Beogradom, da imate vodecu ulogu?

Predsednica Jahjaga: Još nije utvrdeno i mogu reci da je prerano da spekuliramo za aspekat grupa, ko ce biti u njima, ko može razgovarati i ko može voditi dijalog. Ali, ja sam i u drugim slucajevima rekla da kao Predsednica Republike Kosovo sam spremna da se sastajem sa svakim mojim homolognim državnikom uvek imajuci u obzir i pridržavajuci se Ustavu Republike Kosovo i zakonima Republike Kosovo i kao dve ravnopravne države, kao što razgovaramo sa drugim državama i sa drugim homolognim liderima drugih država kada je u interesu gradana Republike Kosovo i u interesu naše države.

Pitanje: Gospoda Predsednice, ukoliko je Baronica Ashton rekla da obe strane, Priština i Beograd treba da se pripreme za teške pregovore i za donošenje teških odluka, da li to podrazumeva da ce se otvoriti i pitanje severa u ovim pregovorima. Da li ce sever biti bolni deo ovog dijaloga?

Predsednica Jahjaga: Ne želim govoriti u ime Baronice Ashton, ali ono što mogu reci jeste da postoje crvene linije utvrdene od samih gradana Republike Kosovo i od njenih institucija da ni jedno unutrašnje pitanje naše države nece biti tema naše diskusije sa ni jednom drugom državom, a još manje sa Srbijom.