Kancelarija predsednika predala komentare u Ustavni sud

Kancelarija predsednika Republike Kosovo predala je danas komentare Ustavnom sudu u vezi sa meritornošću zahteva navoda podnosioca zahteva za ocenu ustavnosti dekreta 24/20 predsednika Republike Kosovo od 30.04.2020. godine, kojim je na predlog Demokratskog saveza Kosova (LDK), g. Avdullah Hoti predložen Skupštini Republike Kosovo kao kandidat za premijera za formiranje nove Vlade.

Predsednik Republike Kosovo je doneo ovaj dekret nakon konsultacija sa svim političkim partijama koje su zastupljene u Skupštini i uz njihovu apsolutnu saglasnost da se formira nova Vlada.

Kao predstavnik jedinstva naroda i garant demokratskog i ustavnog funkcionisanja institucija, predsednik je putem donošenja dekreta br. 24/20 postupio u okviru svojih nadležnosti određenih Ustavom i u skladu sa standardima određenim u presudi Ustavnog suda u slučaju KO103/14.