Jahjaga: Vacllav Havel je bio prijatelj i veliki pristalica Kosova

Povodom smrti bivšeg predsednika Republike Ćeške, svetski poznatog disidenta i vekilog prijatelja Kosova , Vaclava Havela, Predsednica Republike Kosova, g-đa Atifete Jahjaga poslala je telegram saučešća narodu i rukovodstvu Češke.

U telegramu se kaže:

Uz duboku bol primili smo vest o smrti g-dina Vaclava Havela, disidenta poznatog u svetskim srazmerima, velikog pisca i vođe Plišane revolucije koji je Češkoj dao slobodu u 1989. god. i poštovanog Predsednika Češke.

Smrt g-dina Havela je velik gubitak za češki narod i državu, ali i za slobodoljubive narode sveta, koji su kod njegove disidencije našli podstrek i nadahnuće o narodno oslobodilačkim pokretima.

Narod i institucije Republike Kosova uvek će se setiti velikog prijatelja naše zemlje, koji je devedesetih godina digao glas za zaustavljanje srpskog nasilja na Kosovu, tako postajući ambasador i nezaustavljivi pristalica naši aspiracija i borbe za slobodu.

Njegova podrška Kosovu je bila neprekidna i visoko cenjena od naroda i institucija Kosova, za što je i odlikovan „ Zlatnom medaljom za mir, demokratizaciju i humanizam – Dr. Ibrahim Rugova“.

Sećanja na život i delo velikog prijatelja Kosova, Vaclava Havela će biti večno.