Izlaganje Predsednika Sejdiu povodom odlikovanja Afrim Zhitija i Fahri Fazliu Zlatnom Medaljom Slobode

Danas sam došao s posebnim osećajem poštovanja i vrednovanja za dve istaknute ličnosti novije istorije naše zemlje i naše nacije, Afrim Zhitija i Fahri Fazliu, te za priznanje posvećenja i doprinosa kojeg su dale porodice Zhitija i Fazliu za slobodu Kosova i albanaca.

Želim sa ovog skupa naglasiti poštovanje na ovaj dan ponovne sahrane Afrima i sećanja da njihov visoki cilj bio da vide ljude ujedinjene i dostojanstvene, jer je to bio jedini put koji nam je mogao doneti slobodu našoj zemlji.
Zalaganje za slobodu domovine, je pretvoreno u načelo političkog i nacionalnog delovanja i inspirisalo ih je sve do zadnjeg časa njihovog života.

Sa ovog mesta poštovanja, kao Predsednik Republike Kosova, naše nezavisne i suverene države, u čijem temelju je ugrađeno i čin žrtvovanja Afrima i Fahriu-a, želim istaći da je Kosovo pobedila jer se radilo, ratovalo i žrtvovalo kroz niz generacija. Radili su pojedinci, grupe, pokreti, svaki od njih dajući svoj deo bitnog zajedničkog doprinosa za nezavisnost i suverenitet naše države već priznate od 69 zemalja sveta.

Mi trebamo biti ponosni da je svet cenio rad i posvećenost našeg naroda da ne živi potčinjen i zapostavljen.
Ali sada, naša je svakodnevna obaveza, naročito naših institucija, da se mnogo radi da naša zemlja bude razvijena i da građani imaju mogućnost provesti jedan dobar i dostojanstven život i da postanemo deo razvijene porodice evropskih zemalja

Poštovani učesnici,

Jedno pitanje koje takođe želim naglasiti jeste i zahtev da se radi više kako bi u našoj državi bude potpunog institucionalnog poštovanja i vrednovanja za borce, pale borce, veterane rata, ratne invalide i takođe za njihove porodice.

Mi radimo da donosimo zakone koji bi dali najbolja rešenja ovih pitanja. Ovako ćemo podmiriti velik dug koji imamo prema svima onima koji su radili i koji su se žrtvovali za današnjicu.

Dragi učesnici,

U Republici Kosova trebamo gajiti razumevanje, toleranciju i poštovanje za svakoga, koji su bili riznica u tradiciji našeg naroda, i koji sada su naj cenjene vrednosti savremene civilizacije.

U ovom kontekstu, vreme je za poštovanje i uvažavanje s pijetetom, dostojanstveno i bez razlike za prošlost, za sve borce i pale borce, za sve rodoljube i životno posvećene koji su radili, znanjem i znojem, da Kosovo i Albanci budu slobodni, ponosni za prošlost i jasnom vizijom za budućnost.

Vreme je da se dokrajče razdori i podele koje nisu nikada postojale u biti ljudi koji su se žrtvovali u bitkama, zatvorima i izolacijama, jer sloboda za koju su oni dali svoju krv i svoj život, nikada se ne može podeliti.
Svi pali borci i ljudi koji su odano radili za slobodu, su pripadali zajedničkoj prošlosti, pripadaju zajedničkoj sadašnjosti i pripadaće svi kao jedan, zajedničkoj budućnosti.

Poštovani učesnici,

Na dan ovog obeležja, ja kao Predsednik Republike Kosova, na osnovu nadležnosti koje mi daje Ustav Republike Kosova, sam odlučio odlikovati Afrim Zhitija i Fahri Fazliu, sa Zlatnom Medaljom Slobode, za poseban doprinos dat za slobodu Kosova i Albanaca.

Ovo odlikovanje jeste institucionalno priznanje njihove posebne uloge u jednom periodu velikih istorijskih preokreta naše zemlje. Afrim i Fahri, koji su zajedno živeli, radili i ginuli zajedno u mladosti, postali su primer hrabrosti i ljubavi za domovinu. Oni su delima svojim pokazali kako se treba braniti pravo naroda da slobodno živi i upravlja sobom.

Odavde naglašavam da će roditelji, ukućani/ porodica, ali i cela zemlja i Albanci će uvek biti ponosni ne delo Afrima i Fahriua,

Večna Slava Afrim Zhitiji i Fahri Fazliu!