Izjave predsednice Republike Kosove događajima od 14 januara

Ono što se desilo 14 januara 2012.god. u toku protesta Pokreta “Vetëvendosje” za blokiranje pograničnih prelaza između Republike Kosova i Republike Srbije u Merdare i Dheu i Bardhë nije dobra i realna slika za Kosovo.

Situacija koja se dešava u vreme otvaranja novi procesa integrisanja zemlje, stvara opasnost da vraća Kosovo nazad u svojim naporima za izgradnju demokratskog društva. Izgradnje države koja se zasniva na poštovanju ustavnosti i zakonitosti, je konsensualni cilj našeg društva, postignut zahvaljujući angažovanju i požrtvovanju svih naših građana, bez razlike.

Ja kao predsednica zemlje iznela sam svoj stav, već pre protesta, da još uvek nisu iscrpljene sve mogućnosti institucionalnog delovanja i da ulica ne predstavlja rešenje za postizanje državno političkih ciljeva. Institucionalno delovanje je jedini i najbolji način za adresiranje i rešavanje svih pitanja.

Sve institucije, politički subjekti i građani republike Kosova su obavezni da poštuju u celosti Ustav i zakone zemlje. Jedino na taj način postižemo vladavinu zakona i reda, kao demokratska zemlja koja na putu ka evro-atlantskim integracijama sprovodi visoke standarde ljudskih prava i sloboda.

Policija Kosova je odgovorna za javni red i mir i za obezbeđenje slobodnog kretanja ljudi i slobodan tok robe, ovih evropskih vrednosti koje su garantovana Ustavom Republike Kosova. Poziv Vlade Republike Kosova za ocenu postupaka Policije Kosova na dan protesta kao bi omogućili razjašnjenje stvorene situacije, je dobrodošla.

U sklopu mojih ustavnih nadležnosti, kao faktor jedinstva zemlje, pozivam sve građane da nastave da doprinesu demokratizaciji našeg društva, da poštuju red i zakon i da aktivno učestvuju u realizaciju standarda koji osiguravaju nam put ka evro- atlantskih integracija.

Pozivam sve političke subjekte da traže rešenja unutar institucija Republike Kosova i dijalogom..

Pozivam Pokret “Vetëvendosja” da odustane od protesta i da se vraća radu, debati i procesu odlučivanja u Skupštinu i da tamo doprinosi izradi, usklađivanju i sprovođenju politika.

Pozivam sve građane Republike Kosova da ne blokiraju puteve, da ne blokiraju pogranične prelaze i da ne blokiraju slobodno kretanje ljudi i robe u bilo kom delu Republike Kosova.

Kosovo i njeni građani, pokazali su visoku razinu svesti i demokratskih postupaka, predanost prema vladavini reda i poštovanja zakona.

Kosovo ima jasan put pred sobom za realizaciju svojih obaveza koja proizilaze iz međunarodnih konvencija i dogovora. Naša zemlja je odlučna da sprovodi politiku dobrog susedstva sa svim zemljama regije.