Izjava za medije iz Kancelarije predsednika Republike Kosovo

Otvaranje tema o pravima zajednica i o Zajednici srpskih opština u Briselskom dijalogu je velika i veoma rizična greška Vlade Kosova. To je udarac na državnost i ugrožavanje suverenosti naše države. Ove teme su tretirane i rešene su u Ahtisarijevom paketu, koji je prethodio proglašenju nezavisnosti, ali i u okviru Sporazuma u Briselu 2013. godine, kao i odlukom Ustavnog suda. Zato, niko nema mandat da razgovara u ime Kosova o zaključenim temama, u Briselu ili bilo gde drugde. Kosovo ne može ni po koju cenu nikada da dozvoli da se unutar njegove teritorije stvara politički entitet koji bi bio reprodukcija Republike Srpske na teritoriji Kosova.

Diskusija o Zajednici sutra u Briselu je početak stvaranja Republike Srpske unutar Republike Kosovo. A razgovor o imovini Kosova sa Srbijom je u suprotnosti sa Ustavom i Kosovskim zakonima, a ujedno predstavlja ugrožavanje suverenosti naše države.

Skupština Kosova hitno mora da tretira ovaj rizičan korak Vlade Kosova u Briselskom dijalogu. Takođe, hitno mora da izglasa i rezoluciju kojom će se premijer zaustaviti da pregovara o unutrašnjim pitanjima na Kosovu i o temama koje dovode u rizik unutrašnji držani poredak.