Izjava v.d. predsednika Glauka Konjufce

Građani Republike Kosovo,


Naša zemlja prošla je kroz komplikovan politički i socijalni put u poslednje dve godine. U izbore 2019. godine ušli smo zbog ostavke premijera. A 2020. godine nakon dugih pregovora za stvaranje vladine koalicije, naše partnerstvo nije trajalo ni dva meseca. Na čelo zemlje došla je Vlada, koja je nažalost proglašena protivustavnom od strane našeg Ustavnog suda. I zemlja je ponovo otišla na izbore.


Nasuprot tome, Republika Kosovo je uspostavila zavidne standarde demokratije u smislu časnosti i održavanja slobodnih izbora. Evropska unija, SAD i sve države koje su pomogle Kosovu tokom procesa oslobođenja, a zatim i izgradnje države, ocenili su i cene naš izborni proces.


Srž demokratije sastoji se u potrebi osnivanja institucija po principu zakonitosti i izražavanja volje građana na izborima. Kosovo je prošlo prva dva koraka ovog procesa, pažljivo i efikasno. I VIII saziv Skupštine i nova Vlada Kosova osnovani su 9 dana nakon potvrđivanja izbornog rezultata od strane CIK-a.


Međutim, ovog puta, zbog stvorenih političkih okolnosti, ustavni rokovi za izbor predsednika poklapaju se kao nikada pre sa izborom Saziva i Vlade. Do sada je samo Parlamentarna grupa Pokret SAMOOPREDELJENJE! predstavio dva kandidata koje je nominovala u Skupštini Republike Kosovo za predsednika: gđu Vjosu Osmani i g. Nasufa Bejtu.


Naš Ustav, svojim članom 86.2 kaže: „Izbor Predsednika Republike Kosovo se vrši najkasnije trideset (30) dana pre isteka mandata aktuelnog Predsednika.” Budući da trenutni mandat pozicije predsednika ističe konačno 5. maja 2021. godine, smatram da je poslednji datum kojeg Skupština Republike Kosovo treba da započne procedure za novog predsednika 5. april ove godine.


Danas sam se sastao sa premijerom Albinom Kurtijem i sa kandidatkinjom za predsednika Kosova gđom Vjosom Osmani. Diskutovali smo o bitnosti ispunjenja ove treće faze stvaranja naših institucija. Nemogućnost da u ustavnim rokovima izaberemo novog predsednika našu zemlju vodi u nove izbore. Niko ne želi da Kosovo uđe u nove izbore, stvarajući ustavnu nesigurnost i gubeći puno vremena. Republici Kosovo je potrebna politička i institucionalna stabilnost i demokratsko rukovođenje, na osnovu izborne volje građana.


Da bismo stvorili neophodnu atmosferu poverenja, pre nego što uđemo u ovaj proces, oni su mi obećali i zagarantovali da će sve što ima veze sa zakonom o izborima biti deo narednog procesa vođenja dijaloga između većine i opozicije i da ćemo zajedno izvršiti i zaključiti izbornu reformu. Tako da, nakon jasne volje koju je juče izrazila opozicija njenim glasanjem u Skupštini Kosova, ne ostaje drugo nego da se uverimo da većina u Skupštini garantuje da ne postupi, a da se ne konsultuje sa opozicijom u tom aspektu, a da opozicija neće bojkotovati izbor predsednika, s ciljem izbegavanja ponovnih izbora.