Izjava Predsednice Atifete Jahjaga povodom dana nestalih lica

I danas mnogo porodica Kosova i dalje ostaju bez ijednog odgovora u vezi sa svojim bliskima koji su nestali tokom rata. Dana 27 Aprila, na Dan Nestalih na Kosovu, želim da kao Predsednica Kosova, pozivam sve da povećaju angažovanja za rasvetljavanje sudbine nestalih lica.

Pravo saznanja sudbine najdražih jeste osnovna briga svakog čoveka, svake porodice i ujedno to je i međunarodno humanitarno pravo, osnovno ljudsko pravo, koju treba poštovati.

Ja sam se danas sastala sa nekoliko predstavnika porodica nestalih i saslušala sam njihove brige. To su bolni, jako dirljivi i istiniti iskazi. Svi mi shvatamo njihov osnovni zahtev, jer je neotuđivo pravo da svako ima grob gde bi porodica i bliski obavili verske ceremonije, gde se podsećaju i poštuju pali borci i žrtve koji su ubijeni u oružanom sukobu na Kosovu.

Kao Predsednica Republike Kosova ja ću nastojati i činiću sve što je u mojoj moći da pomažem porodicama da nađu i saznaju za sudbinu svojih najdražih.

Ima više od jedne dekade, od završetka rata a da pitanje nestalih i dalje ostaje jedno tragično sećanje bliske prošlosti Kosova i nastavlja biti jedan bolan teret, ne samo za porodice koje su izgubile svoje najdraže, nego za celo naše društvo.

Činjenica da ima još 1.800 nestalih lica, koji nedostaju Kosovu, pokazuje da puna odgovornost o ovom pitanju je još uvek daleko od okončanja i stres porodica i dalje traje.

Ja ću koristiti ovu priliku da apeliram i autoritetima Republike Srbije da daju sve informacije i pomažu za razrešenje sudbine nestalih lica Kosova. Rasvetljavanje sudbine nestalih lica i dovođenje pred pravdom autora ovih monstruoznih zločina, pomoglo bi porodicama da prevazilaze tragičnu prošlost i doprinelo bi trajnom miru u regionu.

Vlada Republike Kosova će imati svu moju podršku da jača stručni kapacitet institucija koje se bave pitanjem nestalih lica, naročito kapaciteta Vladine Komisije za Nestala Lica. Zahtevam od EULEX-a da u skladu sa zakonima Republike Kosovo, da koordinira sve aktivnosti sa institucijama Kosova i da intenzivira nastojanja za iznalaženje i identifikaciju svih onih koji su nestali tokom rata na Kosovu.

U Skupštini Kosova je u toku procedure usvajanja Zakon o Nestalim Licima, pa institucije Kosova a takođe i ja kao Predsednica garantujemo njegovo potpuno sprovođenje.