GOVOR V.D. PREDSEDNIKA REPUBLIKE KOSOVA, DR. JAKUP KRASNIĆI NA CEREMONIJI DIPLOMIRANJA REGRUTA BSK

Vršioc dužnosti Predsednika Republike Kosova, dr. Jakup Krasnići je danas prisustvovao ceremoniji diplomiranja druge generacije regruta Bezbednosnih Snaga Kosova(BSK) koja je održana u Uroševcu.

U nastavku sledi govor g-dina Krasnići-ja ovom prigodom:

Poštovani Ministar Mujota,
Poštovani komandant Bezbednosne Snage, general Selimi,
Poštovani komandant KFOR-a, general Buhler,
Vojinici i oficiri Bezbednosne Snage i KFOR-a
Dame i gospodo,


Došao sam danas ovde, medju vama, na ceremoniji diplomiranja druge generacije regruta BSK za 2010 godinu, svakako radostan, i nemam razloga skrivati, sa osećajem hvale i ponosa.

Bez obzira na činjenicu da li vam se obrćam sa epitetom regrut ili mladići, Vi koji ste danas zaslužni,spremni i dostojanstveni pripadnici subjekta BSK, subjekat koji ima državni identitet Republike Kosova, naše drage nam domovine.

Danas vi ste spremni da uspešno izvršite slavnu predstražu uspeha generacija koje su se žrtvovali za slobodu ove zemlje, koji su vojničku veštinu naučili direktno na ratnom frontu života ili smrti.

Na bezbednost vaše snage i vaše spremnosti danas snovi naše dece su mirnije i bez stresa. I kada bude zemljotres i požar, i kada bude velikih poplava, svi se mi osećamo sigurniji sa vama.

Mi nismo imali komociju učenja ove umetnosti i ove fizičke i psihičke  veštine u auditorijumima sa grejanjem, opremom i sofisticiranim sredstvima.

Duboko smo svesni da ni vaša generacija nije imala i još nema sve ono što treba, ali, ste takodje potvrdili da možete prebroditi i poteškoće pred kojim nas stavlja život i životne okolnosti, što ritam vašeg razvoja više nego jednom je morao da savlada aritmiju vremena, da nedelju pretvorite u dan, da mesec pretvarate u nedelju a godinu u mesec.

Mi, skupa sa vama, ćemo učiniti sve što je moguće kako bi generacije koje dolaze imali lakši put razvoja.

Na Vašu spremnost da budeće u službi bezbednosti naroda nema ni najmanje sumnje. Naprotiv ispunjava nas uverenjem i zakonitom nadom.

Završavam moj pozdravni govor najboljom čestitkom  za vas, narodni sinovi, pripadnici svih nacionalnosti naše voljene Kosove, uz želju za uspeh i napredak u svim oblastima života.