Govor Predsednika Sejdiu na svečanoj manifestaciji posvećenoj 12 Junu – Dan Slobode

Pozvao sam Vas danas da bismo zajedno obeležili 12 Jun- Dan Slobode Kosova. Ovaj važan dan naše istorije simbolizira kraj ropstva naroda Kosova pod jednim brutalnim režimom i svitanje nade za jednu bolju budućnost za sve gradjane naše drage domovine.

Poštovani Premijer Hašim Thači,

Poštovani Medjunarodni Civilni Predstavniće,  Pieter Feith,

Poštovani šef EULEX-a, Ive de Cermabon,

Poštovani ambasadori i drugi predstavnici medjunarodnih misija na Kosovu,

Poštovani ministri, poslanici, i predstavnici lokalnih organa vlasti,

Dragi gradjani Republike Kosovo.

Dame i gospodo,


I.
Pozvao sam Vas danas da bismo zajedno obeležili 12 Jun- Dan Slobode Kosova. Ovaj važan dan naše istorije simbolizira kraj ropstva naroda Kosova pod jednim brutalnim režimom i svitanje nade za jednu bolju budućnost za sve gradjane naše drage domovine.

I na ovu godišnjicu, mi se klanjamo pre sećanjem na sve one koji su se žrtvovali za slobodu i nezavisnost domovine. Isto tako, mi ponavljamo našu većnu zahvalnost za sve zemlje koje su nam pomogle u najtežim danima naše istorije, Sjedinjene Američke Države, zemllje Evropske Zajednice, te sve druge zemlje, koje su, intervenišući na Kosovu, ne samo što su spasile narod Kosova od fizičkog uništenja, nego su otvorile jedan novi odlomak u istoriji Severo-Atlantske Alijanse i celoga sveta.

Spašavanje naroda Kosova od genocida Miloševićevih snaga, besumnje, predstavlja najveće delo koje je preduzeo demokratski svet u ime humanizma i slobode. Intervencija na Kosovu je obeležila kraj jednog kriminalnog režima i radjanje jedne nove epoke za sve u ovom delu Jugoistočne Evrope, tradicionalno uznemironog sukobima i hegemonistićkim apetitima.

II.
Republika Kosovo je priznata od 69 zemalja širom sveta. Uspostavili smo jednu novu i solidnu diplomatiju, koja odgovorno predstavlja našu zemlju u svetu. U medjuvremenu naša nasotjanja, i nastojanja naših prijatelja, za obezbedjenje novih priznanja nisu ni jednom prestale. Otuda, mi očekujemo da što pre uvidimo rezultate sveg ovog angažovanja, moguće nakon objavljivanja mišljenja Medjunarodnog Suda Pravde. Kao što smo, ne jednom naglasili, argumenti Kosova za nezavisnost su jaki i mi očekujemo da mišljenje ovog suda konačno otkloni deleme zemalja koje se još uvek kolebaju priznati najmladju državu u svetu- Republiku Kosovo.

Uz normalne poteškoće koje karakteriziraju jednu novonastalu  državu, u opšte, Kosovo je bila i ostaje jedna uspešna ispovest. Takva će ostati i u buduće i mi smo odlučni da se bez kolebanja sučeljavamo sa svim lošim pojavama, koje kvare imidž zemlje. U ovom kontekstu, borba protiv korupcije ima našu potpunu podršku, s toga ohrabrujemo institucije pravde da se beskompromisno bore protiv svakog akta ili delatnosi koji se kosi sa zakonom. Takodje, institucije Republlike Kosovo su posvećene da podstiću slobodnu konkurenciju, i da stvore privlačne okolnosti i jednu privlačnu srdinu za inostrane investitore, kojima garantujemo potpunu sigurnost njihovog kapitala.

III.
Kosovo, nezavisna i suverena država, draga domovina svih njenih gradjana, članica Evropske Zajednice i NATO-a, je bila, jeste sada i ostat će moto svih naših političko-državnih angažovanja.

Ubedjeni da ćemo i nadalje imati podršku vaših zemalja, mi čvrsto verujemo da će Kosovo ispuniti sve standarde koje treba za članstvo u ove institucije, ali i u drugim važnim medjunarodnim institucijama, obuhvatajući i OUN.
Ovo je jedina vizija naroda i institucija Republike Kosovo i mi nećemo stati do njenog potpunog oživotvorenja.

Kao koincidencija, ovaj naš sastanak se odvija na dan kada je ceo svet uperio oči ka Južnoj Africi, gde danas svećano počinje veliki sportski dogadjaj sveta- Svetski Šampionat u Futbalu. Ovom prilikom izražavam želju da vam vaše nacionalne ekipe podare što više uspeha i dobre predstave.

Hvala Vam što ste se pridružili našoj svečanosti!

Želim Vam puno zdravlja i sreće!