Govor Predsednika Republike Kosova, Dr. Fatmir Sejdiu, povodom ceremonije diplomiranja studenata Američkog Univerziteta na Kosovu.

Uvek mi je drago kada se nalazim medju mladima a naročito u ovakvim slučajevima kada vidim da završavate jedan bitni deo vaših studija da biste nastavili sa preuzimanjem novih odgovornosti na početku vaše dugačke stručne karijere.

Poštovani Dr. Chris Hall, Direktor Američkog Univerziteta na Kosovu,
Poštovani g-din Soren Jessen Petersen, veliki prijatelj  Kosova,
Ambasador Dell i Wailker,
Poštovani članovi Borda,
Poštovani profesori i radnici Univerziteta,
Poslanici i Ministri,
Dragi studenti,
Poštovani članovi porodica i učesnici ove svečanosti diplomiranja,

Uvek mi je drago kada se nalazim medju mladima a naročito u ovakvim slučajevima kada vidim da završavate jedan bitni deo vaših studija da biste nastavili sa preuzimanjem novih odgovornosti na početku vaše dugačke stručne karijere.

Zadnjih 10 godina na Kosovu su sprovedene izmene u vosokom školstvu, stalno ciljajući približavanju potražnje za znanjem sa tržištem rada. Ovih godina su takodje sprovedene velike izmene u oblasti zakonodavstva, kurikule i vaspitne sredine, koje su stvorile mogučnost jedne aktivne i kreativne konkurencije u visokom obrazovanju. Danas smo bliže savremenim standardima postajući deo medjunarodnog tržišta gde dominira kvalitet i konkurencija.

Američki Univerzitet je prva visokoškolska ustanova koja je došla sa američkim standardima i iskustvom studija američkog školstva. On je spajao visoka kvalitetna svojstva obrazovnog i naučno istaživačkog rada profesora, asistenata i studenata. Tako, mnogo je mladih eksperata sa Kosova  i regije koji su plod vašeg Univerziteta, postali su aktivni ulagači doprinosa za razvoj naše zemlje i regiona. Dok saradnja domaćih i medjunarodnih predavaća je pomoglo za uzdizanje nivoa/kvaliteta i u oblasti predavanja koji je paralelan proces razvoja obrazovanja na Kosovu.

AUK je dobar primer uspostavljanja aktivnog partnerstva. AUK je doprineo rastu akademske slobode i stvaranja jedne nove vizije o tome kakve rezultate može dati akademska autonomija u saglasnosti sa javnom odgovornošću. Pružajući studije visokog kvaliteta, sa kadrom koji je do sada dospeo, kojima se vidanas pripajate, AUK je dao velik doprinos na uspostavljanju blagostanja naše zemlje.

Kao zemlja sa najmladjim stanovništvom u Evropi, mi nameravamo postići viši nivo pohadjanja studija od strane mladih jer samo na taj način možemo se sučeljavat sa poteškoćama i izazovima budućnosti. Danas, kada ne postoje smetnje, koje smo mi kao ranija generacija imali, želimo da svi mladi postaju konkurentni sa njihovim vršnjacima u Evropi i svetu. Jedna mlada i dobro obrazovana populacija će biti glavni kljuć realizacije mnogih potrebnih reformi za razvoj naše zemlje. Samo sa dobro opremljenim kadrom sa savaremenim znanjem ćemo moći da sami rukovodimo mnoštvom projekata, koji vode ka jednom boljem napretku za sve. AUK upravo igra veliku ulogu u stvaranju eksperata koji će biti nosioci velikih projekata budućnosti Kosova i regije.

Nadam se da će mnogo mladih kao vi imati jednake mogućnosti pratiti studije u jednoj ovakvoj instituciji, otvarajući mogućnost nastavljanja nastojanja potražnje proširenja univerzalnog znanja, koja ne poznaje granice. Očekujemo da i oni studenti koji studiraju na univerzitetima u svetu nastave da se vrate, jer Kosovo ima veliku potrebu za njima. Kosovo je njihova domovina.

Dradi studenti,

Danas je okončan jedan dugi put za vas i sutra počinje jedan drugi isto toliko važan. Ja vam želim dobro zdravlje, sreću i puno uspeha u vašoj stučnoj karijeri uz  ubedjenje da ćete dati velik doprinos za Kosovo i njen razvoj. Vas, roditelje, ohrabrujem i zahvaljujem za investiciju koju ste uložili za vaspitanje vaše dece. Njihov pokazani uspeh, ujedno je i vaš uspeh, a i uspeh Kosova.

Čestitam diplomiranje i želim vam puno uspeha u buduće!

Hvala vam!