Govor Predsednice Republike Kosovo, gospođe Atifete Jahjaga, na četvrtom sastanku Nacionalnog Veća za Evropske Integracije

Predsednica Republike Kosovo, gospođa Atifete Jahjaga danas se sastala sa evropskim Komisionerom za proširenje, g. Stefan Fuele, sa kojim je razgovarala o zbivanjima na Kosovu i njenoj evropskoj agendi.
Gospodin Fuele je takođe prisustvovao četvrtom sastanku Nacionalnog Veća za Evropske Integracije, predvođenog od Predsednice Jahjaga.
U nastavku sledi govor Predsednice Jahjaga na ovom sastanku.

Poštovani Predsednice Skupštine Republike Kosovo,
Poštovani zamenik Premijera Kosovo,
Poštovani ministri, zamenici ministara,
Poštovani g. Fyle,
Poštovani predsednice Demokratskog Saveza Kosova
Poštovani predsednice Alijanse za Buducnost Kosova,
Poštovani clanovi Nacionalnog Veca za Evropske Integracije
Poštovani predstavnici medija
Poštovani gradani Republike Kosovo,
 
Republika Kosovo je ispunila kratkorocne kriterije koji proizilaze iz Studije Fizibiliteta Evropske Komisije. Mi smo se kretali napred u pravcu otvaranja pregovora za Sporazum o Stabilizaciji, Udruživanju i uspostavljanju kontraktualnih odnosa izmedu Kosova i Evropske Zajednice.

Ovaj Sporazum ce omoguciti daljnju konsolidaciju evropske agende zemlje i ubrzati ce opšti proces reformi u svim sektorima društva. Ubedena sam da sa našim zajednickim radom cemo imati jednu pozitivnu ocenu Evropske Zajednice za pocetak pregovora za Sporazum o Stabilizaciji i Udruživanju u junu.

Sa radom Nacionalnog Veca za Evropske Integracije mi koordiniramo medu institucionalna angažovanja. Sastavljanje jedne nacionalne strategije za evropsku integraciju jeste neophodno i ovaj posao trebamo obaviti zakljucno sa mesecom juni. Ova strategija ce nam pomoci pri utvrdivanju prioriteta, obaveza i konkretnih odgovornosti svakoga i poslužiti ce kao merilo rezultata.

Kosovo kao i cela regija Zapadnog Balkana ima jasnu evropsku perspektivu. Sve zemlje regije imaju svoj put u pravcu clanstva, individualni put, ali uslovljen od uzajamne saradnje medu njima. Regija Balkana gradi jednu novu viziju za svoju buducnost, putem izgradnje dobrosusedskih odnosa koji otvaraju vrata integracije u evropsku porodicu.

Uzajamna pomoc izmedu svih suverenih i nezavisnih zemalja regije u razvoju bilateralnih i multi lateralnih odnosa u ovom procesu jeste neophodno i ono treba da bude svestrana, potpuna i iskrena.

Evropska integracija Kosova nema alternativu. Evropska orjentacija koja sve nas spaja, sve gradane bez razlike na nacionalnu, versku i politicku pripadnost. Integracija u EZ-e smatramo da je naša zajednicka buducnost. Ovaj put zahteva vece naše angažovanje za dublji i ubrzani proces sprovodenja unutrašnjih reformi. Institucije i celo društvo imamo odgovornost za realizaciju ovog cilja unapredenja evropske agende.

Reforme koje trebamo ciniti su ne samo radi evropske integracije, nego za naše blagostanje – za našeg gradanina i za buducnost novih generacija.

Mi, Republika Kosovo, smo jedina zemlja Balkana, koja još nije ostvarila nacelo slobode kretanja naših gradana u EZ-e. Povrh velikog prisustva medunarodnih misija na Kosovu, još od kraja rata pa do danas, mi nismo uspeli ispuniti kriterije da imamo liberalizaciju viza. Ovo kašnjenje cini Kosovo izoliranu, osporavajuci joj mogucnosti koje ostali gradani regije uživaju. Institucije Kosova i Evropska Komisija vec su u toku procesa sastavljanja jednog detaljnog plana delovanja za liberalizaciju viza. Mi imamo još poslova da uradimo – narocito u vladanju reda i zakona, bezbednosti dokumenata, upravljanja kontrolom granice, migracije, i fundamentalnih prava. Posveceni smo da ispunimo sve preostale kriterije koji se od nas traže pre kraja godine.

U svemu ovome, mi racunamo na stalnu pomoc Evropske Zajednice i njene misije na Kosovu, EULEX-a.

Poštovani ucesnici.

Naše posvecenje na putu evropske integracije treba da se pretvara na konkretno delovanje koje ce omoguciti, s pocetka završavanje naših unutrašnjih reformi i konacno izgradnju moderne i demokratske države prema evropskim normativima i standardima.

Naša unutrašnja stabilnost, demokratsko funkcioniranje, vladanje reda i zakona u celoj teritoriji republike Kosovo, te unapredenje garantovanih ustavnih prava i sloboda za svakog gradana Kosova bez razlike, jeste naše stalno angažovanje.

Nema kratkog puta za clanstvo u Evropsku Zajednicu i nismo zainteresovani za nešto tako. Mi smo zainteresovani da ispunimo sve uslove i standarde jer samo tako možemo stvoriti jednu ustrajnu državu i jedno demokratsko društvo.

Ponavljam našu odlucnost za jacanje pravne države.

Ponovo naglašavam naše snažno posvecenje za pretvaranje borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala u jedno od najvažnijih angažovanja društva. Da nemamo dilema – biti cemo beskompromisni u ovoj borbi!

Mi trebamo nastaviti adresirati sve potrebne reforme koje ce omoguciti ubrzani integracioni proces, obuhvatajuci reformu javne administracije. Nastavicemo približiti naše zakonodavstvo sa aquis communitare.  Mi cemo se angažovati i praticemo sprovodenje svakog zakona, jer dok smo zadovoljni sa politikom  usvajanja zakona, nezadovoljni smo sa efektivnim sprovodenjem ovih zakona u praksi.

Republika Kosovo je država reda i zakona sa odvojenim organima vlasti: organ zakonodavstva, izvršni organi i sudstvo. Nezavisnost sudstva jeste osnova demokratske države koju stvaramo i ono je garant njene funkcionalnosti. Diskusija u Skupštini Republike Kosovo o jednom sudskom slucaju se smatra uplitanje u samostalnost rada sudstva
Poštovani ucesnici,

Dokazali smo da smo primerni u regionalnoj saradnji, promoteri dobrosusedstva i faktor mira i stabilnosti.

Nalazimo se u jednoj važnoj fazi dijaloga sa Republikom Srbijom, predvodene od Evropske Zajednice i snažno podržane od Sjedinjenih Americkih Država.

Mi cemo nastaviti odigrati ovu konstruktivnu ulogu. Ubedeni smo da dijalog je jednini nacin za normalizaciju odnosa izmedu dve naše države, u interesu naših gradana, izgradnje saradnje, mira i stabilnosti u region.


Mi smo posveceni da u ovom dijalogu nademo prihvatljivo rešenje, za zemlje i narode, za sve gradane, rešenja u skladu sa najvišim evropskim normama i standardima. Ustrajna i dobrovoljna rešenja koja ce se uspešno sprovesti.

Zahvaljujem komisionera Fule za njegovo ucešce našem današnjem sastanku Veca, i za stalnu podršku politici proširenja i evropske perspektive Kosova i zemalja regije. Politika proširenje i proces unutrašnjih reformi su delovi istog procesa, važnog procesa za zemlje regije i za projekat jedne ujedinjene Evrope, u miru.

Poštovani clanovi Nacionalnog Veca za Evropske Integracije,

Želim da putem vaših diskusija istovremeno ucinimo jedno konkretno ocenjivanje predenog puta i zadataka koji nas ocekuju u buduce.

Hvala Vam!